Prawo zobowiązań - część ogólna

 

Literatura podstawowa

W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009

 

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2016

 

R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1999

 

 

Literatura uzupełniająca

Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2013

 

Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910, t. I, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015

 

Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450-1088, t. II, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015

 

System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 5, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2012

 

System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2014

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, godz. 17:46 - Andrzej Rąpała