Prawo zobowiązań - część ogólna

 

Literatura podstawowa

W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009

 

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2016

 

R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1999

 

 

Literatura uzupełniająca

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44911, pod red. J. Gutowskiego, Warszawa 2016

 

Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088., pod red. J. Gutowskiego, Warszawa 2016

 

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015

 

Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088. Przepisy wprowadzające, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015

 

System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 5, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2012

 

System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2014

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 09:49 - Andrzej Rąpała