LIX Tydzień Filozoficzny

Źródła filozofii europejskiej

3-7 kwietnia 2017, sala CTW-113

 

Poniedziałek, 3 kwietnia

 

 • 09:00-10:00 Msza Święta w intencji zmarłych Profesorów Wydziału Filozofii
 • 10:00-10:15 Otwarcie Tygodnia Filozoficznego
  • dr hab. Monika Walczak, Dziekan Wydziału Filozofii KUL
  • Justyna Kurlak, Prezes Koła Filozoficznego Studentów KUL

 

I. Wstrząs egzystencjalny

 

Sesja przedpołudniowa

 

Prowadzenie: Paulina Wiejak (KUL)

 • 10:15-11:15 prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (UJ), Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci?
 • 11:15-12:15 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (KUL), Ćwiczyć się w umieraniu... Augustyńskie Wyznania jako ćwiczenie duchowe
 • 12:15-12:30 Przerwa kawowa
 • 12:30-13:30 prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński (USz), Śmierć Don Kichota

 

Sesja popołudniowa

 

Prowadzenie: Aleksander Trubiłowicz (KUL)

 • 15:00-16:15 Milczenie Shusaku Endo i Martina Scorsese
  • dr hab. Anna Głąb (KUL), O tragicznych dylematach i ukrytości Boga. Na marginesie powieści Milczenie Shusaku Endo
  • dr Paweł Fortuna (KUL) i Joanna Pisarek (PSINEMA), O ekranizacji Milczenia: perspektywa psychologiczna
 • 16:15-17:45 prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, dr Anna Krajewska i dr Wojciech Lewandowski (KUL), Traf moralny, czyli fart i niefart w moralności
 • 17:45-18:00 Przerwa kawowa

 

Prowadzenie: Błażej Gębura (KUL)

 • 18:00-19:30 prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW) i prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL), Opatrzność czy Opaczność? Dwugłos o przypadku w świecie

 

 

 

Wtorek, 4 kwietnia

 

II. Wątpienie

 

Sesja przedpołudniowa

 

Prowadzenie: Monika Chylińska (KUL)

 • 10:00-11:00 dr hab. Przemysław Gut (KUL), Czy wątpienie totalne stanowi niezbywalny składnik metody filozoficznej? O Kartezjuszu i jego przeciwnikach
 • 11:00-12:00 dr hab. Damian Leszczyński (UWr), Codzienne wątpliwości a filozoficzny sceptycyzm
 • 12:00-12:15 Przerwa kawowa
 • 12:15-13:15 prof. dr hab. Piotr Francuz (KUL), Koń jaki jest, każdy widzi, czyli o prawdziwości świata z perspektywy neuro(poznawczej)

 

Sesja popołudniowa

 

Prowadzenie: Jacek Jarocki (KUL)

 • 14:45-15:45 prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski (USz), Obraz świata z fenomenologicznego punktu widzenia
 • 15:45-16:45 prof. dr hab. Piotr Gutowski (KUL), Pragmatyzm jako via media między sceptycyzmem a dogmatyzmem
 • 16:45-17:00 Przerwa kawowa
 • 17:00-18:00 dr hab. Paweł Kawalec (KUL), Rudolf Carnap – nowa konstytucja filozofii

 

Wydarzenie towarzyszące

 • 18:00-19:30 Dydaktyka filozofii: metafizyka
  • prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL)
  • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (UJ)
  • dr hab. Marek Piwowarczyk (KUL)
  • dr Maciej Sendłak (UW)

Prowadzenie: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL)

 

 

 

Środa, 5 kwietnia

 

III. Zdumienie

 

Sesja przedpołudniowa

 

Prowadzenie: Justyna Kurlak (KUL)

 • 9:15-10:30 dr hab. Marek Piwowarczyk (KUL) i dr hab. Paweł Garbacz (KUL), Zagadka trwania i tożsamości
 • 10:30-11:30 prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW), Nieostrość i dozwolona niezgoda
 • 11:30-11:45 Przerwa kawowa

Prowadzenie: dr Anna Maria Karczewska (KUL)

 • 11:45-12:45 dr Piotr Lipski (KUL), Krótko o nieskończoności
 • 12:45-13:45 dr hab. Marcin Tkaczyk (KUL), Czy można znać przyszłość?

 

IV. Wiara filozoficzna

 

Sesja popołudniowa

 

Prowadzenie: Michał Buraczewski (KUL)

 • 15:00-16:15 dr Martyna Koszkało (UG) i dr hab. Michał Paluch (Instytut Tomistyczny), Tomasz z Akwinu i Jan Duns Szkot – dwugłos o przygodności, wolności i indywidualności
 • 16:15-17:15 prof. Trent Dougherty (Baylor University), The Aquinas-Locke Model of Faith
 • 17:15-17:30 Przerwa kawowa
 • 17:30-18:30 dr Maksymilian Roszyk (KUL), Kierkegaard i odrodzenie tradycji sokratycznej
 • 18:30-19:30 prof. dr hab. Mirosław Żelazny (UMK), Jaspers i wiara filozoficzna

 

Wydarzenie towarzyszące

 

V Ogólnopolski Konkurs Logiczny

 

 • 09:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00 Test finałowy 
 • 10:00 Spotkanie nauczycieli z pracownikami Katedry Logiki
 • 11:30 Wykłady w ramach Tygodnia Filozoficznego (sala CTW-113)
 • 14:30 Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu (sala CTW-113)

 

 

 

Czwartek, 6 kwietnia

 

Konferencja studencka

 

Sesja przedpołudniowa

 

Prowadzenie: dr Wojciech Lewandowski (KUL)

 • 09:00-09:20 Łukasz Kołodziejczyk (KUL), Źródła koncepcji creatio ex nihilo
 • 09:20-09:40 Marta Chojnacka (UMK), Pojęcie egzystencji w filozofii Sartre'a i Jaspersa
 • 09:40-10:00 Mateusz Adamik (KUL), Wolność w obozie koncentracyjnym. Viktora Emila Frankla logoteoria
 • 10:00-10:20 Jakub Wiechnik (KUL), Doświadczenie mistyczne a przeżycie sytuacji granicznych
 • 10:20-10:40 Dyskusja
 • 10:40-11:00 Przerwa na kawę
 • 11:00-11:20 Assef Salloom (KUL), Untold Stories of the Arabic Philosophy – from 800 to 1200 AD
 • 11:20-11:40 Claire Fan (KUL), Paradise as a State of Mind: John Scotus Eriugena and The Diaries of Adam and Eve by Mark Twain
 • 11:40-12:00 Elżbieta Drozdowska (KUL), Can future affect the past? On Huw Price's  concept of retrocausality
 • 12:00-12:20 Michael Konye (KUL), Is There Any Truth in Marxism?
 • 12:20-12:40 Dyskusja

 

Sesja popołudniowa

 

Prowadzenie: dr Piotr Lipski (KUL)

 • 14:00 Krystian Bogucki (UW), Pożytki i szkody z teorii składni logicznej Rudolfa Carnapa
 • 14:20 Jakub Płonka (KUL), Źródła filozofii europejskiej w kontekście uwag Bertranda Russella
 • 14:40 Rafał Szprync (KUL), Co zrobić, aby zacząć prawdziwie filozofować? Kilka uwag na temat koncepcji Jana Łukasiewicza
 • 15:00 Dyskusja

 

 • 15:30 Punkt wyjścia w filozofii – debata doktorantów filozofii KUL
  • Piotr Biłgorajski
  • Błażej Gębura
  • Kacper Sakowicz
  • Piotr Stoll
 • 17:00 Podsumowanie głównej części Tygodnia Filozoficznego: Jacek Jarocki (KUL)

 

Wydarzenie towarzyszące

 

 • 17:30 Seminarium w ramach grantu Mistrz: prof. dr hab. Mirosław Żelazny (UMK), Wiara filozoficzna (sala CN-220)

 

 

 

Piątek, 7 kwietnia

 

Wydarzenia towarzyszące

 

 • 14:00 Seminarium Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
  dr Maciej Sendłak (UW), Światy możliwe i inne przedmioty nieistniejące (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS)
 • 15:45 Filozofia i etyka w zreformowanej szkole – spotkanie nauczycieli filozofii i etyki
  Referat wprowadzający: dr Jacek Frydrych (KUL, koordynator Zespołu Ekspertów MEN do spraw podstawy programowej filozofii i etyki) (sala GG-36 KUL)

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017, godz. 09:50 - Andrzej Zykubek