Katedra Logiki KUL organizuje w dniu 22 listopada 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie VIII Jesienną Konferencję Logiki pt. Logika a modalność.

 

Celem konferencji jest analiza problemów użyteczności logiki (systemów logiki, metod stosowanych w logice, rezultatów badawczych) dla analizy szeroko rozumianych modalności oraz filozoficznej doniosłości pojęć modalnych, funkcji jakie pełnią te pojęcia w języku, etc. Do udziału w Konferencji zapraszamy logików, filozofów i językoznawców.

 

  • Referaty z konferencji mogą być opublikowane (po przejściu procedury recenzyjnej) w Rocznikach Filozoficznych.
  • Streszczenia referatów (czas referatu z dyskusją max. 30 min.) należy nadsyłać na adres Marek.Lechniak@kul.pl w terminie do
    4. listopada 2016 r. Termin ogłoszenia informacji o akceptacji referatu: 6 listopada 2016 r.
  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Wszelkie zapytania na temat Konferencji można kierować na adres:
    dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
    Katedra Logiki KUL, Marek.Lechniak@kul.pl

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2017, godz. 13:57 - Andrzej Zykubek