mgr Michał Leśniak, dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

Wydział Filozofii

 

Prezentacja będzie miała charakter ćwiczeń, w których uczestnicy będą brali aktywny udział. Język jest podstawowym narzędziem poznania świata. Fakt ten chociaż fundamentalny jest bardzo rzadko uświadamiany. Logika jako nauka zajmująca się formalnym aspektem języka pozwala kontrolować poprawność konstrukcji komunikatów językowych spotykanych w życiu codziennym i publicznym poprzez wykształcenie postawy krytycznego myślenia.

 

W czasie ćwiczeń uczestnicy zdobędą elementarną wiedzę o funkcjach spełnianych przez język, logicznej interpretacji komunikatu językowego, niebezpieczeństwach, jakie niekiedy wynikają z nieostrości wyrażeń językowych oraz o błędach słownego przekazywania myśli. W trakcie ćwiczeń uczestnicy poznają podstawowe narzędzia logiczne oraz nauczą się wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną w praktyce.

 

Gmach Główny, s. ???, uczestnicy 30

środa, 16 maja br., 09:00

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 05:36 - Andrzej Zykubek