Wydział Nauk Humanistycznych KUL

zaprasza do udziału w projekcie:

„LUK II– Lubelski Uniwersytet Kompetencji”

 

Głównym celem projektu jest dostosowanie do września 2017 roku kompetencji 289 studentów/-ek kierunków: filologia angielska, filologia germańska, filologia niderlandzka, filologia polska, filologia słowiańska, filologia romańska i sinologia KUL do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy
z przedsiębiorstwami.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 

BEZPŁATNE WARSZTATY Z KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH:

 1. „Autoprezentacja w sytuacji biznesowej”: 16 h (śr. 10 os.)
 2. „Efektywna komunikacja”: 16 h (śr. 10 os.)
 3. „Radzenie sobie ze stresem”: 16 h (śr. 10 os.)
 4. „Praca w zespole”: 16 h (śr. 10 os.)

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KOMPETENCJI ZAWODOWYCH,

INFORMATYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. Język angielski dla pracowników biurowych: 60 h (dla 9 os.)
 2. „Menadżer projektów”: 30 h (dla 9 os.)
 3. „Przedsiębiorczość - podstawy ekonomii dla nieekonomistów”: 32 h (dla 9 os.)
 4. „Podstawy grafiki komputerowej”: 30 h (dla 9 os.)
 5. „Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy”: 30 h (dla śr. 10 os.)
 6. „Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy”: 30 h (dla śr. 10 os.)
 7. „Język rosyjski w biznesie”: 60 h (dla 10 os.)
 8. „Język ukraiński w biznesie”: 60 h (dla 10 os.)
 9. „Specjalistyczny język francuski – ekonomia i finanse”: 60h (dla 10 os.)
 10. Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska): 32 h (dla śr. 9 os.)
 11. Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja romańska): 32 h (dla śr. 9 os.)
 12. Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja słowiańska): 32 h (dla śr. 9 os.)

 

 

 
 
 
 
_______________________________________________________________
 
Bezpłatne szkolenia dla studentów/tek ostatniego roku kierunków filologicznych w ramach projektu
Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016, godz. 11:15 - Monika Gozdór