Z satysfakcją informujemy, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został wybrany przez Ministerstwo Gospodarki jako jeden z Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

W ramach KUL projekt jest realizowany przez pracowników Katedry Negocjacji i Mediacji oraz Centrum Badań ADR - "Prawo i Gospodarka" funkcjonujące w strukturach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 

 

27 listopada 2014 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Polubowne rozwiązywanie sporów gospodarczych w spółkach handlowych”, odbyło się uroczyste podpisanie aktu erygującego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie. Lubelskie CAM jest jednym z sześciu Centrów, działających w całym kraju i jedynym w regionie południowo-wschodniej Polski, utworzonym we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Szerzej zob.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2015, godz. 19:02 - Marta Ordon