Lublin: miasto i ludzie

(w przededniu obchodów 700-lecia miasta)

W 2017 r. nasze miasto obchodzić będzie 700-lecie założenia. Przez siedem wieków dziejów gród i miasto dzieliło los całej Polski. To Lublin jest miejscem, w którym zawarto unię polsko–litewską, dając podwaliny pod jedno z europejskich mocarstw. To miasto zapisało też swoje chlubne karty w czasach licznych wojen i walk o niepodległość Polski, było także miejscem wielu osiągnięć związanych z szeroko pojętą kulturą i nauką.

            Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz Katedra Historii XIX w. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – przy wsparciu organizacyjnym władz miasta Lublina – inaugurują obchody 700-letniej rocznicy lokacji miasta sesją naukową, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2016 r. w Trybunale Koronnym. Lubelscy historycy, historycy sztuki i literatury przybliżą na niej ciekawe dzieje miasta, a także jego oryginalne związki z innymi krajami Europy. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w obradach wszystkich zainteresowanych odkrywczymi watkami historii miasta i ludzi. Szczególne zaproszenie kierujemy do młodzieży lubelskich szkół i ich wychowawców. Tylko poznanie historii może pomóc w budowaniu dumy młodych Lublinian z ich „małej ojczyzny”. 


 

Lublin: miasto i ludzie

(W przededniu obchodów 700-lecia)

Konferencja naukowa, 18-19 października 2016 r.,

Trybunał – Rynek Starego Miasta, Lublin

 

(organizatorzy: Komisja Historyczna PAN Oddział w Lublinie, Katedra Historii XIX Wieku, Instytut Historii KUL, przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Urzędu Miasta Lublin)

 

 

18 października

 

9.30. Uroczyste otwarcie konferencji:

Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie prof. Tomasz Trojanowski,  przewodniczący Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie prof. Eugeniusz Niebelski, przedstawiciel Prezydenta miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka - dyrektor Wydziału Kultury Michał Karapuda oraz przedstawiciel JM Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego - dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik.

 

Obradom przewodniczy prof. Eugeniusz Niebelski (KUL)

Część I: Czasy dawne

9.50-10.10. dr hab. Arkadiusz Stasiak, Lublin w staropolskich kompendiach wiedzy.

 

Część II: Kościoły i ich wspólnoty

10.10-10.30. dr hab. Jacek Chachaj, Początki lubelskiego ośrodka kościelnego.

10.30-10.50. dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL, Wspólnoty Kościoła wschodniego w Lublinie w średniowieczu i w okresie nowożytnym.

10.50-11.10. prof. dr hab. Leszek Wojciechowski, Ośrodki kultu religijnego w Lublinie XV-XVIII w.

 

11.10-11.30. Przerwa

 

Obradom przewodniczy prof. Dorota Kudelska (KUL)

11.30-11.50. mgr Maciej Sobieraj, Śmierć i pochówki w Lublinie w XVII-XVIII w.

11.50-12.10. dr Marian Butkiewicz, Wydawnictwa i drukarnia jezuitów w Lublinie w wiekach XVII-XVIII.

12.10-12.30. dr hab. Ewa M. Ziółek, Lublin stolicą diecezji – trudne początki.

12.30-12.50. prof. dr hab. Roland Prejs, Kapucyni w Lublinie – zakonnicy pośród społeczności miasta.

12.50-13.10. dr Joanna Szady, Zgromadzenia Sióstr Pasterek w XX wieku w Lublinie z pomocą kobietom upadłym.

 

Dyskusja

13.10-14.10. Przerwa

 

Obradom przewodniczy prof. Mirosława Ołdakowska-Kufel (KUL)

Część III: Polityka, wojna i kontakty ze światem

14.10-14.30. dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL, Niemcy w elitach społecznych Lublina w XIX w.

14.30-14.50. prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski, Lublin w okresie powstania styczniowego.

14.50-15.10. dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL, Polityczne znaczenie Lublina w czasach I wojny światowej.

15.10-15.30. kustosz Marta Grudzińska, Lublin – Lipowa 7. Niemiecki obóz dla jeńców Żydów, żołnierzy września 1939 roku.

 

19 października

 

Obradom przewodniczy prof. Ewa Ziółek (KUL)

9.00-9.20. dr Ewa Rzeczkowska, Lublin z pomocą Węgrom w 1956 roku.

9.20-9.40. dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL, Związki Lublina ze światem hiszpańskim na przestrzeni wieków.

 

9.40-10.10. Dyskusja nad cz. III tematów

 

Część IV: Artyści, twórcy, pamięć

10.10-10.30. dr hab. Irena Rolska, prof. KUL, Cech złotników lubelskich w wiekach XVI-XVIII.

10.30-10.50. dr hab. Jerzy Żywicki, Architekt-artysta Henryk Paprocki.

 

10.50-11.10. Przerwa

 

Obradom przewodniczy prof. Jerzy Żywicki (UMCS)

11.10-11.30. dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL, Lublin i artyści austriackiej Kunstgruppe w latach 1915-1918.

11.30-11.50. prof dr hab. Lechosław Lameński, Z życia artystycznego Lublina po 1945 roku – galerie i ich twórcy

11.50-12.10. prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska–Kufel, Lublin literacki w  XX wieku.

12.10-12.30. kustosz Jadwiga Jaźwierska, Fotografie Lublina i Lublinian w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

12.30-12.50. dr Arkadiusz Adamczuk, Lubliniana w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. (prezentacja multimedialna)

 

Dyskusja i zamknięcie konferencji

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2017, godz. 09:23 - Anna Pawłowska