Instytut Psychologii KUL oraz studenci I edycji specjalności Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości mają przyjemność zaprosić na konferencję  „Ludzka Twarz Biznesu”, która odbędzie się w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 19 – 21 stycznia 2012 roku.

 

Cele Konferencji

 

 

·         PODNOSZENIE KWALIFIKACJI przyszłych psychologów biznesu, którzy nie tyle będą skoncentrowani na adaptacji do rzeczywistości biznesowej, co raczej będą chcieli i potrafili ją modyfikować, czyniąc środowiskiem sprzyjającym rozwojowi i życiowemu dobrostanowi człowieka.

 

·         BUDOWANIE POMOSTU między naukowcami i praktykami biznesu, wymiana doświadczeń i refleksji, wzajemna inspiracji.

 

·        INTEGRACJA ŚRODOWISKA osób działających na rzecz kształtowania biznesu „z ludzką twarzą”- zawiązanie stałej platformy wymiany myśli i spostrzeżeń

 

Ramowy program konferencji

I Dzień – 19 stycznia 2012 (czwartek) - Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin

Sesja inauguracyjna – 15:00 – 19:00

 • Otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL – prof. dra hab. Andrzeja Sękowskiego
 • Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego)

II Dzień – 20 stycznia 2012 (piątek) - Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin

Sesja plenarna – 9:00 – 16:00

Referaty wygłaszane przez pracowników naukowych i praktyków biznesu. Swój udział zapowiedzieli:

 • prof. dr hab. Adam Biela (KUL)
 • dr Beata Mazurek-Kucharska (SGH)
 • dr Barbara Fryzel (UJ)
 • dr Agnieszka Kozak (KUL)
 • Jolanta Kramarz (Fundacja „Vis Major”)
 • Anna Franczak i Łukasz Stebelski (Procter & Gamble)
 • Piotr Szarek (Volvo Truck)
 • Konrad Zakrzewski (AXA)
 • Mirosław Słomczewski (Gimnazjum w Wołominie)

Dyskusja panelowa – 17:00 – 19:00

Temat dyskusji: „Człowiek w biznesie – ludzka twarz czy maska?”. Oprócz uczestników konferencji do dyskusji zaproszone zostały:

 • Justyna Januszewska – Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Grażyna Łojko – Business Centra Club; PGE Dystrybucja SA

20:00 – Raut (Barek KUL)

III Dzień – 20 stycznia 2012 (sobota) - Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin

Dyskusja panelowa – 9:30 – 11:00

Tematem dyskusji jest rynek szkoleń w Polsce oraz kwalifikacje profesjonalnych trenerów biznesu. Uczestnicy dyskusji:

 • Andrzej Szastok – Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu
 • Sławomir Jarmuż – Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu
 • Maciej Chabowski (Polski Portal Psychologii Społecznej)
 • dr Paweł Fortuna (KUL, Akademia Leona Koźmińskiego)

Sesja warsztatowa – 11:30 – 15:00

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na:

https://www.facebook.com/pages/LUDZKA-TWARZ-BIZNESU-Konferencja/322047851155074

http://ludzkatwarzbiznesu.blogspot.com/

 

 

Autor: Magdalena Gębala
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2012, godz. 19:52 - Magdalena Gębala