Projekt "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji", dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czas trwania projektu: 01.03.2016-30.09.2017 r. Wartość projektu wynosi 895 968,94 zł, z czego 862 614,94 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2016, godz. 14:10 - Piotr Siemaszko