Projekt „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu dostosowanie do IX.2017 kompetencji 289 studentów/-ek (w tym 228 kobiet) kierunków: filologia angielska, filologia germańska, filologia niderlandzka, filologia polska, filologia słowiańska, filologia romańska i sinologia KUL do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy z przedsiębiorstwami.

 

Czas trwania projektu: 01.03.2016 r. - 30.09.2017 r.

 

Budżet: 895 968,94 PLN w tym 862 614,94 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 11:30 - Piotr Siemaszko