Serdecznie zapraszamy studentów/tki ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej, romańskiej, słowiańskiej, polskiej
i sinologii
do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, który jest realizowany
w okresie od 01.03.2016 r. do 30.09.2017 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 862 614,94 PLN

 

Celem naszego przedsięwzięcia jest dostosowanie do września 2017 roku kompetencji 289 studentów/tek kierunków: filologia angielska, filologia germańska, filologia niderlandzka, filologia polska, filologia słowiańska, filologia romańska i sinologia KUL do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy z przedsiębiorstwami.

 

W ramach projektu 289 studentów/tek ww. kierunków studiów będzie miało możliwość nabyć lub udoskonalić kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy dzięki udziałowi w szkoleniach (każdy uczestnik/czka dokonuje wyboru spośród szkoleń z grupy A
i grupy B), zespołach projektowych oraz wizytach studyjnych.

A. Szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych:

 1. „Autoprezentacja w sytuacji biznesowej”,
 2. „Efektywna komunikacja”,
 3. „Radzenie sobie ze stresem”,
 4. „Praca w zespole”. 

Każde szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

B. Szkolenia z zakresu kompetencji zawodowych, przedsiębiorczości i informatycznych:

 1. „Język angielski dla pracowników biurowych” - 60 godzin dydaktycznych,
 2. „Przedsiębiorczość - podstawy ekonomii dla nieekonomistów” - 32 godziny dydaktyczne,
 3. „Podstawy grafiki komputerowej” - 30 godzin dydaktycznych,
 4. „Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy” - 30 godzin dydaktycznych,
 5. „Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy” - 30 godzin dydaktycznych,
 6. „Język rosyjski w biznesie” - 60 godzin dydaktycznych,
 7. „Specjalistyczny język francuski – ekonomia i finanse” - 60 godzin dydaktycznych,
 8. Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska) - 32 godziny dydaktyczne,
 9. Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja romańska) - 32 godziny dydaktyczne,
 10. Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja słowiańska) - 32 godziny dydaktyczne.

Wszystkie szkolenia będą realizowane w terminie do kwietnia 2017 r.

 

C. Zespoły projektowe (15 godzin) z zakresu:

 1. Praktycznych technik tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń technicznych
  (z wykorzystaniem branżowego języka obcego, zwłaszcza z zakresu prawa, nauk medycznych, farmacji, nauk technicznych).
 2. Pozostałych praktycznych umiejętności specjalistycznych (przykładowe obszary: finanse, księgowość, zarządzanie projektami, promocja i marketing).

Planowane są dwie edycje, każda po cztery zespoły projektowe. Jeden zespół liczy 6 studentów/tek, którzy/re, koordynowani przez specjalistów-praktyków (przedstawicieli przedsiębiorców) będą zespołowo rozwiązywać zadania wykorzystując metodę analizy przypadków (case study). Pozwoli to z jednej strony na symulację środowiska pracy, z drugiej natomiast - na wykorzystanie nabytych/udoskonalonych podczas szkoleń/zajęć kompetencji, zwłaszcza zawodowych.

 

Zespoły projektowe będą realizowane w terminie do czerwca 2017 r.

 

D. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach:

2-3-dniowe, grupowe wizyty studyjne dla studentów/tek uczestniczących w zespołach projektowych, które będą odbywały się w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem branży BPO.

 

Ramowy program wizyt:

1 dzień - zaprezentowanie potencjału/działań realizowanych w przedsiębiorstwach, zwiedzanie infrastruktury;

2 dzień - spotkania z pracującymi w przedsiębiorstwach specjalistami-osoby z wykształceniem filologicznym/pokrewnym i zapoznanie studentów/tek z realizowanymi przez nich w przedsiębiorstwie zadaniami;

3 dzień - zaprezentowanie przez studentów/-tki efektów prac w ramach zespołów projektowych (np. scenariusz eventu, tłumaczenia).

 

Wizyty studyjne będą realizowane w terminie do września 2017 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

BIURO PROJEKTU:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Collegium Norwidianum, s. 201 (II piętro)

tel. +48 81 445 42 82, fax. +48 81 445 41 65

www.kul.pl/luk 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2016, godz. 14:23 - Olga Żarska-Stępień