1 lutego

  • W Studio TVP Lublin uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Uczelnia XXI wieku” z udziałem rektorów szkół wyższych Lubelszczyzny.

5 lutego

  • Przyjął Pana Tomasza Różniaka Prezesa Europejskiego Domu Spotkań-Fundacja Nowy Staw

6 lutego

  • Gościł Panią Małgorzatę Piasecką reporterkę Radia ZET

7 lutego

  • Przewodniczył spotkaniu z władzami i dyrektorami instytutów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

10 lutego

  • W drugą rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Życińskiego wygłosił homilię podczas Mszy św. sprawowanej w Archikatedrze Lubelskiej

15 lutego

  • Wraz z Senatem KUL wziął udział we Mszy świętej sprawowanej w kościele akademickim KUL za śp. Kardynała Józefa Glempa
  • Wziął udział w spotkaniu z Fundatorami Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli
  • Złożył wizytę Biskupowi Sandomierskiemu Krzysztofowi Nitkiewiczowi

16 lutego

  • Spotkał się z Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim Marianem Rojkiem

17-19 lutego

  • Wziął udział w obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Toruniu
  • Złożył wizytę Metropolicie Gnieźnieńskiemu Prymasowi Polski Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi

20 lutego

  • Przewodniczył posiedzeniu wyborczej Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
  • Przewodniczył posiedzeniu wyborczej Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

21 lutego

  • W Warszawie wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Metropolicie Przemyskiemu, Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi

22 lutego

  • W Archikatedrze Lubelskiej wraz z Senatem KUL uczestniczył w spotkaniu modlitewnym pracowników uniwersytetów i szkół wyższych Lublina z okazji Roku Wiary

27 lutego

  • Przewodniczył posiedzeniu Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

28 lutego

  • Złożył wizytę Sekretarzowi Generalnemu Konferencji Episkopatu Polski Biskupowi Wojciechowi Polakowi