LV Tydzień Filozoficzny

Nauka i wiara - nowe ujęcie dawnego problemu

 

11-14 marca 2013

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

11 marca (poniedziałek)

 

  830 Spotkanie przy grobach profesorów Wydziału Filozofii (cmentarz przy

ul. Lipowej)

  1000 Msza Święta pod przewodnictwem ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusza

Apostolskiego w Polsce (Kościół Akademicki KUL)

 - Homilia 

  1115 Uroczyste otwarcie: 

ks. Antoni Dębiński, Rektor KUL

ks. Stanisław Janeczek, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

ks. Jacek Golbiak, Organizator (KNSFPiNP KUL)

Dorota Fijałkowska, Prezes KFS KUL

  1130 ks. abp Celestino Migliore „Zechciałeś objawić te rzeczy prostaczkom”,

czyli tym którzy są zdolni widzieć sercem (por. Mt 11,25) 

  1200 Przerwa na kawę

  1230 ks. Piotr Moskal (KUL) Relacja rozum wiara w filozofii klasycznej

  1330 Krzysztof Łastowski (UAM) Spór kreacjonizm - ewolucjonizm

jako przykład niemożliwości pogodzenia założeń nauki i wiary

  1430 Przerwa na obiad

  1530 ks. Stanisław Wszołek (UPJPII) Separacja dyskursów

- eksplikacja sensów

  1700 Projekcja filmu

 

12 marca (wtorek)

 

    900 Zbigniew Wróblewski (KUL) Nauka i transcendencja

  1000 Jacek Wojtysiak (KUL), ks. Miłosz Hołda (KUL) Czy nauka zakłada

istnienie Boga?

  1100 Przerwa na kawę

  1130 Damian Leszczyński (UWr) Scjentystyczna eschatologia

  1230 o. Andrzej Jastrzębski (KUL) Neuroteologia czy neuromitologia?

  1330 Przerwa na obiad

  1430 o. Stanisław Jaromi (REFA) Herezja Inteligentnego Projektu

  1600 Panel dyskusyjny doktorantów KUL – Czy w racjonalnym świecie jest

jeszcze miejsce dla wiary? Program filozoficzny Józefa Życińskiego

prowadzenie: Justyna Herda (KUL)

uczestnicy: ks. Wojciech Kotowicz, ks. Łukasz Michoń, ks. Adam Ziółkowski,

Jakub Dziadkowiec

 

13 marca (środa)

 

  1000 ks. Adam Świeżyński (UKSW) Czy cud można wyjaśnić naukowo?

  1100 Anna Lemańska (UKSW) Czy nauka zagraża wierze?

  1200 Przerwa na kawę

  1230 Lech Sokołowski (UJ) Czy można być chrześcijaninem

w wielkim Wszechświecie?

  1330 Andrzej Białas (PAU, UJ) Pochwała niespójności

  1430 Przerwa na obiad

  1630 Koncert muzyki elektronicznej, solista: Jakub Zamojski

 

14 marca (czwartek)

 

    900 Andrzej Góźdź (UMCS) Czas kwantowy

  1000 ks. Janusz Mączka (UPJPII) Naturalizm chrześcijański za i przeciw

  1100 ks. Marek Słomka (KUL) Fides et ratio - Jan Paweł II

i Abp Józef Życiński

   1200 Podsumowanie obrad 55. Tygodnia Filozoficznego

  1230 Msza Święta w intencji ks. abp Józefa Życińskiego, sprawowana

pod przewodnictwem JM ks. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL (Kościół Akademicki KUL)

 

 

55_plakat.pdf

 

Tygodnie z minionych lat

 

Więcej o byłych Tygodniach Filozoficznych

Autor: Mateusz Kulczycki
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2013, godz. 19:08 - Mateusz Kulczycki