W dniach 9-12 marca 2015 roku Koło Naukowe Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa oraz Koło Filozoficzne Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje LVII Tydzień Filozoficzny.

 

Tradycją Tygodni Filozoficznych jest stworzenie okazji do dyskusji nad najważniejszymi problemami filozoficznymi. Nadchodzący Tydzień Filozoficzny, zatytułowany Antropologia na rozdrożu, chcielibyśmy poświęcić podstawowym wyzwaniom, przed jakimi stoi współcześnie filozofia człowieka w obliczu gwałtownego rozwoju nauk przyrodniczych oraz nie mniej szybkich przemian kulturowych.

 

Program konferencji dostępny również tu.

 

Poszczególne dni Tygodnia Filozoficznego zostaną podzielone na następujące sekcje tematyczne:


Poniedziałek, 9 marca 2015
Umysł i ewolucja

 

9.30 Spotkanie przy grobach Profesorów Wydziału Filozofii (cmentarz, ul. Lipowa, wejście od strony ul. Obrońców Pokoju)

10.30 Msza Święta koncelebrowana w intencji zmarłych Profesorów Wydziału Filozofii (Kościół Akademicki KUL)

11.45 Otwarcie Tygodnia Filozoficznego

12.00 Sesja I - Debata Spór o pochodzenie człowieka – ewolucjonizm vs kreacjonizm

 • dr Marcin Ryszkiewicz (Muzeum Ziemi PAN)
 • prof. Jacek Tomczyk (UKSW)
 • ks. dr Grzegorz Stolarski (UPH w Siedlcach)
 • ks. dr Tomasz Duma (KUL)

Moderator dyskusji

 • ks. dr Marek Słomka (KUL)

14.30 Przerwa obiadowa

16.00 Sesja II

 • prof. Zbysław Muszyński (UMCS) Antropologia umysłu/podmiotu rozszerzonego
 • prof. Arkadiusz Gut (KUL) Dziecięca wiedza o umyśle: psychologia rozwojowa w kognitywistyce

 

 • Kognitywistyka dla żółtodziobów - performans studencki

 

Wtorek, 10 marca 2015
Dusza i nieśmiertelność

 

10.00 Sesja III

 • o. dr Mateusz Przanowski - Czy św. Tomasz z Akwinu głosił niebiblijną koncepcję duszy?
 • prof. Mariusz Grygianiec (UW) - Wersje ‘poglądu prostego’ w odniesieniu do tożsamości osobowej

12.00 Przerwa obiadowa

13.00 Sesja IV - Debata Spór o nieśmiertelność

 • prof. Ireneusz Ziemiński (US) - Nieśmiertelność duszy – uwagi sceptyka
 • prof. Jacek Wojtysiak (KUL) - Kumulatywny argument na rzecz nieśmiertelności człowieka

          Moderator dyskusji

 • mgr Błażej Gębura

 

Sesja V

Konferencja Filozofia / religia / etyka – przedmioty w(d)rażliwe

 • prof. Aldona Pobojewska (UŁ)
 • ks. prof. Alfred Wierzbicki (KUL)
 • prof. Robert Piłat (UKSW)
 • dr Dominika Kozłowska (Znak)

 

17.00 Nowe książki filozoficzne Impreza towarzysząca, sala 107

Prezentacja publikacji 'Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii’

 • dr Mateusz Przanowski OP – książka Jacka Wojtysiaka Wprowadzenie do teologii naturalnej
 • prof. Jacek Wojtysiak – książka Stanisława Judyckiego Książeczka o człowieku wierzącym
 • dr Marcin Iwanicki – Ireneusza Ziemińskiego Życie wieczne

 

18.00 Uroczysta kolacja – Konwikt Księży Studentów KUL

 

Środa, 11 marca 2015
Drogi i bezdroża współczesnej kultury

 

9.30 Sesja VI

 • ks. prof. Witold Kawecki (UKSW) – Próba diagnozy współczesnej kultury
 • prof. Tadeusz Miczka (UŚ) – Wartości i informacje. Szanse i zagrożenia dla idei humanizmu w technokulturze

11.30 Przerwa kawowa

12.00 Sesja VII

 • prof. Robert Ptaszek - Pluralizm religijny współczesnej Europy i jego kulturowe konsekwencje

 • ks. prof. Leon Dyczewski (KUL) – Człowiek we współczesnej kulturze

14.00 Przerwa obiadowa

15.00 Sesja VIII - Debata Europejskie "Multi-Kulti" – droga czy bezdroże kultury?

 • ks. prof. Witold Kawecki
 • ks. prof. Krzysztof Grzesiak
 • prof. Tadeusz Miczka
 • o. dr Krzysztof Modras
 • prof. Robert Ptaszek
 • prof.  Mieczysław Ryba
 • prof.  Robert Szwed

Moderator dyskusji

 • prof. Ryszard Zajączkowski

 

20.00 Projekcja filmu Cristiada w reż. Deana Wrighta (Duszpasterstwo Akademickie KUL) [zwiastun filmu]

 

Czwartek, 12 marca 2015

Wiele twarzy antropologii - konferencja studentów i doktorantów

 

9.00 Sesja IX Poznanie

 • Monika Chylińska (KUL) Poznawcze źródła kreatywności
 • Błażej Gębura (KUL) Czy wszystkie argumenty to argumenty ad hominem?
 • Justyna Kurlak (KUL) Koncepcja racjonalności Roberta Hanny
 • Piotr Biłgorajski (KUL) Czy pojmowalność prowadzi do możliwości? Kilka uwag z zakresu epistemologii modalnej
 • Mitchell Welle (KUL) Novelty or rediscovery? On the concept of "transdisciplinary"

11.00 przerwa kawowa
11.30 Sesja X Społeczeństwo

 • Klara Czuba (KUL) Czy mamy wspólną naturę? – poglądy na temat dobra i zła w różnych epokach i kulturach
 • Jolanta Prochowicz (KUL) Semper idem, sed aliter? Susan Okin o problemach współczesnych teorii sprawiedliwości
 • Michał Kazimierczuk (UKSW) Władza dyskursów i śmierć podmiotu w analizach Michela Foucault. Na marginesach meta­-antropologii
 • Michael Musielewicz (KUL) Unifying society: a medieval debate concerning political legitimacy

13.00 przerwa kawowa
13.30 Sesja XI Natura

 • Mikołaj Turyk (KUL) Dlaczego człowiek żyje wiecznie? Antropologiczny aspekt nieśmiertelności bytu ludzkiego według Mieczysława Alberta Krąpca
 • Marcin Tomaszkow (UJ) Ingardenowe rozumienie ciała na tle antropologii filozoficznej
 • Anna Dutkowska (KUL) Unikalność natury ludzkiej z perspektywy ewolucyjnej
 • Marcin Kożuch (KUL) (Nie)naturalne ulepszanie człowieka. Wpływ nowych technologii na naturę człowieka

15.00 Zakończenie

Autor: Elżbieta Drozdowska
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2015, godz. 22:31 - Elżbieta Drozdowska