logo.jpg                       

STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt

oraz

Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na

czternasty wykład z cyklu

Sztuka nowoczesna – korespondencje sztuk, pokrewieństwa i syntezy

Cykl zadedykowany jest pamięci

prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i prof. Elżbiety Wolickiej-Wolszleger

 

Małgorzata Prus

Wątki patriotyczne w sztuce współczesnej. Paralele obraz – media

13 maja 2014 (wtorek), godz. 18.00

Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin

 

Od kilkunastu lat polska historia cieszy się wzmożonym zainteresowaniem twórców. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że jedną z przyczyn tej sytuacji jest trwający już ponad dekadę dyskurs polityczny. Jego charakter przybiera różne formy, co do których oceny można się spierać, tym bardziej, że przy pomocy takich instytucji jak Polski Instytut Sztuki Filmowej czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydobywane są z lamusa historii tematy związane z patriotyzmem dotychczas niezbyt popularne, pomijane milczeniem, tematy tabu. Powołanie do życia Muzeum Powstania Warszawskiego, wspieranie inicjatyw promujących postawy patriotyczne przez takie programy jak „Patriotyzm jutra” to kolejne przykłady takich działań. Jaka wyłania się z nich wizja polskiego patriotyzmu? Czy współcześni polscy artyści potrafią zmierzyć się z tematem patriotyzmu bez popadania w sztampę i kicz? Czy są jedynie epigonami swych XIX- i XX-wiecznych poprzedników zatroskanych o niepodległą Polskę?

 

Małgorzata Prus – dziennikarka, historyk sztuki, działacz kulturalny. Pracę magisterską poświęconą filmowi „Młyn i krzyż” Lecha Majewskiego pisała pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Kasperowicza. Obecnie doktorantka w instytucie historii sztuki KUL. Zainteresowania: film, w szczególności film polski, teatr, polska sztuka współczesna, przepływ idei pomiędzy poszczególnymi dziedzinami sztuk. 

 

***

Sztuka nowoczesna – korespondencje sztuk, pokrewieństwa i syntezy

 

Idea korespondencji sztuk ma rodowód romantyczny, wyrastający z przekonania o wspólnym dla wszystkich sztuk źródle. Pomimo zróżnicowania dyscyplin artystycznych, ich własnych, autonomicznych jakości i sposobów komunikowania znaczeń, w historii sztuki nowoczesnej, tej wielkiej dziedziczki romantycznej tradycji, nie ustawały próby poszukiwania związków i powinowactw pomiędzy malarstwem i muzyką, muzyką i słowem, sztukami wizualnymi i teatrem oraz tańcem (performatywnością). W cyklu otwartych wykładów z historii sztuki, przygotowanym, podobnie jak w latach poprzednich, we współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL Jana Pawła II z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych oraz – po raz pierwszy – z Galerią Labirynt, tytułowy problem zostanie poddany wielostronnej prezentacji.

Spotkania odbywają się w środy (filia nr 2 MBP, Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, godz. 17.00) oraz – od stycznia br. – we wtorki (Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, godz. 18.00). Szczegółowy harmonogram wykładów dostępny jest w Internecie (na stronach Instytutu Historii Sztuki KUL, Lubelskiej Zachęty, MBP, Galerii Labirynt). Wstęp wolny. Zapraszamy!

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2014, godz. 14:01 - Ireneusz Marciszuk