W pismach Dietricha Bonhoeffera i Friedricha Nietzschego zaproponowane zostały drogi, jakimi mógł podążać człowiek. Czytając dzieła pastora, można odnaleźć nie zawsze wprost czynione odniesienia do koncepcji Nietzschego. W jednym z nich Bonhoeffer wskazał: „W rzeczywistości nietzscheański nadczłowiek nie jest, jak Nietzsche uznawał, przeciwieństwem chrześcijan”. Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy istnieje wspólna kategoria definiowania człowieka oraz jak należy to zdanie ujmować, wszak nie jest tajemnicą, że Bonhoeffer żył w czasach, kiedy realizowana była filozofia nadczłowieczeństwa i jej się sprzeciwiał.

 

Bonhoeffer's New man and Nietzsche's Overman – a confrontation of the anthropology elements.

Summary

 

The subject of the paper is Dietrich Bonhoeffer's philosophy of a man, in particular, its connections with Friedrich Nietzsche's antropology. The author sows Bonhoeffer's philosophy based on the truth from the Bible and Nietzsche's philosophy based on rejection of the God. The author compares he most important points of Bonhoeffer's and Nietzsche's antropology to show resemblances and differences. Philosophy of overman which was put into practise in Bonhoeffer's life ruined a dignity of a man. „New” man was overman's resist.

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2012, godz. 23:55 - Natalia Haniewska