Dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL

 

Kierownik Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

 

e-mail: magdalena.pyter@kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2012, godz. 13:48 - Aleksandra Dziak