pracownicy_400
          mag_400

prof. dr hab. Magomed Rasuł Magomedov 

Obecne miejsce pracy

 • Zakład Ekologii Zwierząt (Przykaspijski Instytut Zasobów Biologicznych RAN, Oddział Kompleksowych Problemów Ekosystemów Przykaspijskich)
 • Katedra Ekologii (Państwowy Uniwersytet Dagestański)
 • Katedra Ekologii Stosowanej (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 

Problematyka naukowa
Ekologia populacyjna ssaków, ekologia krajobrazów górskich, ekologiczne mechanizmy funkcjonowania i stabilności ekosystemów lądowych, bioenergetyka zwierząt stałocieplnych

 Data uzyskania stopnia naukowego:

 • doktor - 1982 r.
 • wybór na członka korespondenta Rosyjskiej Akademii Nauk - 1997 r.
 • nominacja profesorska - 1998 r.

 Doświadczenie zawodowe:

 • Instytut Morfologii i Ekologii Zwierząt w Moskwie - staż pod kierunkiem prof. Sokołowa (1976 - 1978),
 • Kaspijski Instytutut Zasobów Biologicznych, Dagestańskie Centrum Naukowe - Rosyjska Akademia Nauk (1978 - do chwili obecnej),
 • Katedra Ekologii, Państwowy Uniwersytet Dagestański - kierownik (1992 - do chwili obecnej),
 • Katedra Ekologii Krajobrazu - WMP Katolicki Uniwersytet Lubelski (2002 - 2006),
 • Katedra Ekologii Stosowanej - WMP Katolicki Uniwersytet Lubelski (2006 - do chwili obecnej).

 Ekspedycje naukowe:

 • Kałmykia
 • Centralna Asia (Kazachstan)
 • Turkmenia
 • Wschodni Kaukaz
 • Mongolia
 • Afryka (Etiopia)
 • Pamir
 • Tien-Shan (Kirgizja)

 Publikacje naukowe


Ponad 100, w tym dwie pozycje książkowe

Autor: prof
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2013, godz. 19:49 - Daniel Klich