5-9 maja

Boży Duch a zły duch. V wykłady otwarte z pneumatologii

zorganizowane przez Instytut Teologii Dogmatycznej

6 maja

Jakiej miłości prorokiem jest Nietzsche?

Instytut Jana Pawła II w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II zaprosił na dwugłos i dyskusję: „Jakiej miłości prorokiem jest Nietzsche?”. Referaty wygłosili: prof. Krzysztof Michalski (Dyrektor Instytutu Nauk o Człowieku, Wiedeń) i ks. prof. Jan Sochoń (Kierownik Katedry Filozofii Boga i Religii UKSW, Warszawa).

6 maja

Karambolizacja przestrzeni

w Galerii 1 im. B. Słomki można było oglądać wystawę prac studenta II roku kulturoznawstwa Łukasza Siatkowskiego „Karambolizacja przestrzeni”, zorganizowaną przez Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa.

6 maja

Władza i władca na starożytnym Bliskim Wschodzie

Organizatorzy: Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Katedra Historii Starożytnej KUL

6-8 maja

Lubelskie Dni Informatyki 2008 - Heroes Community Launch

7 maja

Apostolstwo świeckich 20 lat po ogłoszeniu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Christifideles Laici"

7 maja

Fotografia jako tekst kultury

Katedra Metodologii Filozofii KUL oraz Wydział Filozoficzny Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowali wykład dr. Macieja Rajewskiego

7-16 maja

Kulturalia 2008.

Uczelniany Samorząd Studentów KUL był gospodarzem KULturaliów 2008. W tym roku gośćmi były zespoły Stare Dobre Małżeństwo, Akurat, Proletaryat, Oddział Zamknięty, kabaret Paranienormalni, Grzegorz Halama.
7 maja lubelskie Juwenalia rozpoczęły się studenckim korowodem na Plac Zamkowy, gdzie następnie odbył się koncert zespołu Mattafix. Studenci mogli spróbować swoich sił w warsztatach graffiti, konkursie tańca, wykazać się w różnych dyscyplinach sportowych podczas dnia sportu na Poczekajce, pokazach sztuk walki lub przeglądzie kabaretów.
Koło Naukowe Historyków przygotowało konferencję „Obcowanie z żywą historią – rekonstrukcja historyczna, jako metoda przekazywania wiedzy o przeszłości”, a Teatr ITP wystawił „Opowieści papieskie” na dziedzińcu KUL.

Warsztaty grafitii

krapiec_www_start_6179 maja

śp. o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP

12 maja
Pawne aspekty i pozaprawne konsekwencje organizacji EURO 2012

organizatorzy Sekcja Prawa Publicznego KNSP KUL

13 maja

Autostopem do Władywostoku

Katedra Literatury Ukraińskiej zorganizowała prezentację zdjęć Agnieszki Fijałkowskiej

14 maja

Wystawa Polska - Senegal

wyst_1_12016 maja              
Uroczystości pogrzebowe śp. o. prof. Mieczysław Alberta Krąpieca OP
Bazylika Ojców Dominikanów

Kościół Akademicki KUL

Cmentarz

17 maja

Dzień Języka Niderlandzkiego. Prezentacja nowego kierunku

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego była gospodarzem Dnia Języka Niderlandzkiego, podczas którego zaprezentowana została niderlandystyka – nowy kierunek studiów na naszej uczelni. Zaproszeni zostali: prof. dr Koen Jaspaert (Lublin-Leuven), prof. dr Marteen Klein (Lublin-Nijmegen), prof. dr Flip Droste (Leuven) oraz dr Julia Wysocka (Lublin-Wrocław).

19 maja

Prof. Giovanni Reale "Trzy paradygmaty interpretacji miłości"

19 maja

Wielki finał Konkursu Językowego dla studentów KUL

Przez cały dzień uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi z języka angielskiego oraz niemieckiego. Głównymi nagrodami w konkursie były wycieczki do Grecji ufundowane przez biuro podróże BEATUR. Po burzliwych obradach jury konkursowe wybrało najlepszych:
język angielski: Karolina Sieńko, Paweł Grochocki, Agnieszka Futera
język niemiecki: Anna Skupińska, Joanna Pluta, Agata Witek
język łaciński: Magdalena Czarnecka, Joanna Furmaniak, Anna Klatka.

19 maja

Wykład Ministra Sprawiedliwości Prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego

20 maja

Katedra Filozofii Wychowania Instytutu Pedagogiki KUL i Instytut Jana Pawła II zorganizowali otwarte wykłady w ramach I Międzynarodowej Konferencji „O personalistyczny wymiar filozofii wychowania” dedykowanej śp. profesorowi Wojciechowi Chudemu. Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć oraz prac graficznych śp. prof. Wojciecha Chudego (1947-2007)

26 maja

Prof. Stanisław Kiczuk otrzymał księgę pamiątkową z okazji 70. urodzin.

26 maja

z okazji 15-lecia Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL została zorganizowana konferencja pt. „Jaka informacja?”.

27 maja

Student historii sztuki po godzinach... gra w sztukę akf-student-historii-sztuki-po-godzinach-gra-w-sztuke,art_12114.html

27 maja

odbyło się spotkanie z prof. Grzegorzem Kołodką poświęcone jego najnowszej książce pt. „Wędrujący świat”.

27 maja

Miasto Poezji. Twarz poety: Krynicki

28 maja

Polska muzyka kościelna - tradycja i współczesność

Instytut Muzykologii KUL zorganizował sympozjum poświęcone problematyce muzyki kościelnej w historii i współczesności.

30 maja
miały miejsce uroczystości Święta Patronalnego KUL, w ramach którego nastąpiło odnowienie doktoratu JE Mariana Kardynała Jaworskiego.

31 maja

40 lat twórczości Leszka Mądzika

absolw_12031 maja

Zjazd Absolwentów KUL z okazji 90-lecia Uniwersytetu

podczas którego została przeprowadzona zbiórka na rzecz ufundowania tablicy upamiętniającej Ojca Mieczysława Alberta Krąpca.