Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
i Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają na ósmy wykład VII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Nieskończony eksperyment – sztuka i obrazy nowoczesności

Marcin Maron
Pokrzywione korzenie nowoczesności. Obrazy rewolucji francuskiej w filmie Danton Andrzeja Wajdy


Wykład dotyczyć będzie wyobrażeń rewolucji francuskiej zawartych w filmie Danton. Omówiony zostanie historyczny, polityczny i artystyczny kontekst dzieła Wajdy. Ważnym punktem odniesienia będą malarskie inspiracje twórców filmu, których źródeł szukać należy w sztuce przełomu neoklasycyzmu i romantyzmu

 

27 stycznia 2016 (środa), godz. 17.00
MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)


___________________________________


Pojęcie „eksperymentu", mimo zastrzeżeń wysuwanych czasem przez teoretyków nauki, na trwałe weszło do słownika interpretacji sztuki w epoce nowoczesnej i post-nowoczesnej. Bez względu na to bowiem, jak można definiować „nowoczesność" w sztuce i architekturze, „eksperyment", obok „awangardy" czy „rewolucji" stał się hasłem rozpoznawczym nowoczesnych poszukiwań, a także znalazł swoje odzwierciedlenie w koncepcjach tworzenia kolekcji sztuki współczesnej. Można zaryzykować stwierdzenie, że artystyczny eksperyment był wysiłkiem zmierzającym do uchwycenia tego, co niemożliwe, ufundowanym nierzadko na utopijnych wizjach przekształcania życia poprzez sztukę, aż do całkowitego zatarcia granic pomiędzy klasycznymi obszarami sztuki, koncepcji estetycznych i życia. Eksperyment miał otwierać nieznane dotąd sfery poznawcze i emocjonalne sztuki, bardzo często stając się synonimem „twórczości" w ogóle. Niniejszy cykl wykładów jest próbą ukazania obrazów świata nowoczesnego, powołanych do istnienia decyzją twórców, którzy nie cofali się przed najbardziej nawet kontrowersyjnymi i skrajnymi eksperymentami.

_____________________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

_______________________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski

Patronat medialny: Radio Lublin

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2016, godz. 11:56 - Ireneusz Marciszuk