Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na dwunasty wykład z cyklu
Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty

Marcin Pastwa
Zbieranie. Kolekcja versus archiwum

 

Archiwa i kolekcje stanowią terytorium obrazów, są także opowieściami. Z jednej strony odsyłają nas do tego co źródłowe (arche), a z drugiej tworzą system wiedzy penetrujący obszary pamięci i zapomnienia. Przypadkiem szczególnym są archiwa i kolekcje artystów, to będzie punkt wyjścia wykładu, który za cel stawia sobie naszkicowanie teoretycznych problemów związanych z „gorączką archiwów” i „pasją kolekcjonowania”. Na tle dyskusji metodologicznych ukazana zostanie rola fotografii jako urzeczywistnienia jednego z mitów nowoczesności – czynienia widzialnym. Będzie to zatem próba określenia specyfiki antropologicznej potrzeby zbierania oraz uchwycenia nowoczesnej, ale także współczesnej ikonografii instytucji zajmujących się gromadzeniem, dokumentacją i zarządzaniem przeszłością czy dystrybucją wiedzy (archiwów, galerii, bibliotek).


28 kwietnia 2015 (wtorek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5


____________________________________

 


Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

_________________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015, godz. 09:31 - Ireneusz Marciszuk