Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
i Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają na dziesiąty wykład VII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Nieskończony eksperyment – sztuka i obrazy nowoczesności

Marcin Pastwa
W poszukiwaniu straconego czasu - temporalność obrazów Cy Twombly'ego


 

Przywołana w tytule wykładu paralela z eksperymentem Marcela Prousta otwiera zarówno pytania odnoszące się do związków obrazów z literaturą, uwzględniając podważaną przez nowoczesnych artystów dystynkcję Lessinga między sztukami przestrzennymi a sztukami operującymi czasem, jak też kwestie dotyczące wizji sztuki Cy Twombly′ego, obecne w dziełach realizowanych w odmiennych mediach (rysunek, malarstwo, rzeźba i fotografia). W toku prezentacji przedstawione będą prace artysty powstałe w różnych okresach twórczości, ukazujące zmaganie się z czasem, przedstawieniem jego struktury, obrazowaniem przemian i cykliczności natury, jak i samej natury przemijania, wizualizacją pamięci i drogą ku „bezczasowości" – wieczności, którą można odnaleźć za sprawą sztuki.


2 marca 2016 (środa), godz. 17.00
MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

 


___________________________

 

Pojęcie „eksperymentu", mimo zastrzeżeń wysuwanych czasem przez teoretyków nauki, na trwałe weszło do słownika interpretacji sztuki w epoce nowoczesnej i post-nowoczesnej. Bez względu na to bowiem, jak można definiować „nowoczesność" w sztuce i architekturze, „eksperyment", obok „awangardy" czy „rewolucji" stał się hasłem rozpoznawczym nowoczesnych poszukiwań, a także znalazł swoje odzwierciedlenie w koncepcjach tworzenia kolekcji sztuki współczesnej. Można zaryzykować stwierdzenie, że artystyczny eksperyment był wysiłkiem zmierzającym do uchwycenia tego, co niemożliwe, ufundowanym nierzadko na utopijnych wizjach przekształcania życia poprzez sztukę, aż do całkowitego zatarcia granic pomiędzy klasycznymi obszarami sztuki, koncepcji estetycznych i życia. Eksperyment miał otwierać nieznane dotąd sfery poznawcze i emocjonalne sztuki, bardzo często stając się synonimem „twórczości" w ogóle. Niniejszy cykl wykładów jest próbą ukazania obrazów świata nowoczesnego, powołanych do istnienia decyzją twórców, którzy nie cofali się przed najbardziej nawet kontrowersyjnymi i skrajnymi eksperymentami.

 

____________________________


Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

_______________________


Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski

Patronat medialny: Radio Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2016, godz. 14:53 - Ireneusz Marciszuk