mgr Marek Dąbrowski, asystent

 

zdjecie_2

 

Marek Dąbrowski asystent w Katedrze Negocjacji i Mediacji. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł magistra prawa, z wynikiem bardzo dobrym, uzyskał na podstawie pracy magisterskiej pt. „Ochrona dóbr osobistych osób prawnych” napisanej na seminarium z prawa cywilnego, pod kierunkiem prof. dra hab. Henryka Ciocha. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu „mediacji i negocjacji prawniczych”. Posiada certyfikat mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych a także w sprawach pracowniczych, wydany przez Polskie Centrum Mediacji. Kierownik projektu badawczego pn. Problemy proceduralne instytucji mediacji w sprawach cywilnych na tle rozwiązań europejskich oraz wykonawca w projekcie badawczym Alternatywne formy rozwiązywania konfliktów i sporów. Jest również członkiem zespołu badawczego Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka” oraz koordynatorem ds. mediacji w Centrum Negocjacji, Mediacji i Arbitrażu KUL. Od listopada 2013 r. członek zespołu ds. promocji WPPKiA KUL. Jest również prezesem Fundacji Centrum Badań ADR "Prawo i Gospodarka". Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim. W swoim dorobku naukowym posiada liczne wystąpienia na konferencjach oraz publikacje, głównie z zakresu mediacji. Prowadzi badania w zakresie mediacji w sprawach cywilnych.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2015, godz. 16:43 - Marek Dąbrowski