mgr Maria Juran, specjalista kartograf

tel. (081) 536-70-89

e-mail: m_juran@kul.lublin.pl

Życiorys naukowy

1973-1978: studia mgr na UMCS i UW z zakresu geografii i kartografii

1980: zatrudniona w KUL

Specjalizacja naukowa

- Geografia i kartografia historyczna


Wybór publikacji (redakcja kartograficzna, opracowanie map)

1. S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Struktura, funkcje społeczno-religijne i edukacyjne, Lublin 2004.
2. E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004.
3. H. Dylągowa, Dzieje Polski ilustrowane. Lata 1864-1945, Poznań 2004, (Dzieje Polski – Dziedzictwo Narodowe, t. 10)
4. H. Dylągowa, Dzieje Polski ilustrowane. Od roku 1945 do 2003, Poznań 2005 (Dzieje Polski – Dziedzictwo Narodowe, t. 11)

5. Dzieje archidiecezji lubelskiej (1805-2005), red. M. T. Zahajkiewicz, Lublin 2005.

6. Е. Клочовський, Історія Полщі до кінця ХV століття, Люблін 2005.

7. S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006.

8. K. Z. Ruszty, Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe 1868-1919. Struktur und territoriale Entwicklung, Lublin–Grottaferrata–Roma 2009.

 

Prace edytorskie i wydawnicze (skład, łamanie, indeksy, red. techniczna)

1. S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Struktura, funkcje społeczno-religijne i edukacyjne, Lublin 2004.

2. S. Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006.

3. A. Mirek, Atlas żeńskiego ruchu zakonnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Lublin 2007.

4. Zakony żeńskie w PRL. Studia i Materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych o Polsce,  red. A. Mirek, Lublin 2008.

5. A. Mirek, Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1980, Lublin 2009.

6. Zakony żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki władz komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce, red. A. Mirek, Lublin 2009.

 

Aktualizacja: R.K. 2 II 2012

Autor: Maria Juran
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2015, godz. 12:59 - Robert Kozyrski