INSTYTUT TEOLOGII FUNDAMENTALNEKJ KUL

 

zaprasza na otwarte wykłady gościnne

z cyklu Marian Rusecki Memorial Lectures

pod tytułem ,,Prymat papieża”,

które wygłosi ks. prof. dr hab. Wolfgang Klausnitzer

z Uniwersytetu Julius-Maximillians w Würzburgu

17 listopada (poniedziałek) w auli C-1031

 

 

8.30-9.30

Miejsce prymatu papieskiego w refleksji eklezjologicznej. Aspekt historyczno-teologiczny

9.30-10.00 - Dyskusja

 

10.30-11.30

Aktualny stan teologicznej dyskusji o prymacie: petrinitas, perpetuitas, romanitas

11.30-12.00 - Dyskusja

 

12.30   Msza święta w intencji śp. Ks. prof. Mariana Ruseckiego w Kościele Akademickim KUL

 

15.00-16.00

Perspektywa ekumeniczna: problemy, szanse, perspektywy

16.00-16.30 - Dyskusja

 

 

Pierwszy wykład dotyczyć będzie miejsca prymatu w refleksji eklezjologicznej. Omówiony zostanie aspekt historyczny i teologiczny tego zagadnienia. Szczególne miejsce zajmą kwestie koncepcji Kościoła, rozumienia Tradycji i rozwoju dogmatu w Kościele. Dopiero w tej perspektywie rozważone zostaną główne zagadnienia związane wprost z prymatem papieskim.

 

W drugim wykładzie przedstawiony zostanie aktualny stan dyskusji teologicznej o prymacie, zwłaszcza wokół trzech pytań: czy Jezus w osobie Piotra założył urząd uniwersalnej jedności Kościoła (petrinitas)? Jakie są podstawy sukcesji Piotrowej (perpetuitas)? W jaki sposób powierzone Piotrowi zadanie wiąże się z biskupem Rzymu jako jego następcą (romanitas)?

 

Tematem trzeciego wykładu będzie perspektywa ekumeniczna, a szczególnie odpowiedź na pytanie: czy możliwa jest taka forma sprawowania urzędu prymacjalnego, która będzie do zaakceptowania przez wszystkie wielki Kościoły i wyznania chrześcijańskie?

 

 

Ks. prof. dr hab. Wolfgang Klausnitzer jest profesorem teologii fundamentalnej na Wydziale Teologii Katolickiej Julius-Maximillians-Universität w Würzburgu (Niemcy) oraz wieloletnim dyrektorem Referatu Ekumenicznego w archidiecezji Bamberg (Niemcy). Jest znanym ekumenistą oraz uznanym teologiem, zwłaszcza na polu eklezjologii i prymatu papieskiego. Od 2011 r. jest członkiem Komisji Ekumenicznej przy Episkopacie Niemiec. Opublikował m.in.: Das Papstamt im Disput zwischen Lutheranern und Katholiken. Schwerpunkte von der Reformation bis zur Gegenwart (Innsbruck 1987), Der Primat des Bischofs von Rom. Entwicklung – Dogma – Ökumenische Zukunft (Freiburg 2004), Kirche, Kirchen und Ökumene. Lehrbuch für Fundamentaltheologie für Studierende, Religionslehrer und –lehrerinnen (Regensburg 2010).

 

powrót

 

Międzynarodowa konferencja

PRYMAT PAPIESKI W SŁUŻBIE JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

18 listopada (wtorek) 2014 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aula C-1031

 

10.30 – Otwarcie

  1. dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, prof. KUL (Prodziekan Wydziału Teologii KUL)

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (Przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN,

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego)

Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL)

10.45 – Prymat i kolegialność w służbie jedności Kościoła – perspektywa teologii katolickiej    Ks. prof. dr hab. Wolfgang Klausnitzer (Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Julius-Maximillians w Würzburgu, Niemcy)

11.30 – Prymat papieski w służbie jedności Kościoła – perspektywa teologii prawosławnej Ks. prof. dr hab. Nicu Dumitraşcu (Wydział Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Oradei, Rumunia)

12.15 – Dyskusja

12.50 – Prezentacja Traktatu o Kościele ks. prof. dr. hab. dr. h.c. Mariana Ruseckiego

Ks. dr hab. Jacenty Mastej (Instytut Teologii Fundamentalnej KUL)

 

13.00 – Obiad

 

14.00 – Posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych PAN (C-838)

 

15.00 – Prymat papieski w służbie jedności Kościoła – perspektywa teologii luterańskiej

Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT (biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Komitet Nauk Teologicznych PAN)

 

15.45 – Teologia jedności Kościoła

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC (Dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL)

 

16.30 – Dyskusja

17.00 – Podsumowanie i zakończenie Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola

Organizatorzy: Komitet Nauk Teologicznych PAN, Instytut Teologii Fundamentalnej KUL, Instytut Ekumeniczny KUL, Komitet Teologii Oddziału PAN w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział VI Nauk Teologicznych

W cyklu Marian Rusecki Memorial Lectures

 

powrót

Autor: Stanisław Grodź
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2014, godz. 17:20 - Stanisław Grodź