_dsc0003_12004 marca 2008
odbyła się konferencja „Kuźnia kompetencji", której celem było przedstawienie możliwości skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a także prezentacja fundraisingu jako planowego, etycznego i skutecznego sposobu zdobywania funduszy na cele społeczne. Organizatorzy: Samorząd Studentów Wydziału Nauk Społecznych, Samorząd Studentów Instytutu Psychologii KUL i Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu.

 

usa_2004 marca 2008
Chór KUL i Katedra Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii KUL zorganizowali koncert Chóru VARIATIONS z Pellissippi State College, Knoxville, Tennessee, USA. Dyrygent: Bill Brewer. W programie muzyka chóralna kompozytorów amerykańskich.

 

 

 

 

per_2005-6 marca 2008
odbyła się konferencja seminaryjna podsumowująca działania i rezultaty projektu „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)" realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem konferencji było zaprezentowanie produktów wytworzonych w ramach projektu, a służących rozwiązywaniu problemów związanych z utrudnionym dostępem do informacji, edukacji i pracy dla osób z dysfunkcją wzroku.

 

 stepien_20010 marca 2008
odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Antoniego B. Stępnia w związku z promocją doktorską dokonaną w 1956 r. na Wydziale Filozofii. Laudację wygłosił prof. Stanisław Judycki.

 

Relacja AKF

 

 

 pawo_20010-13 marca 2008

odbył się XVI Tydzień Prawników organizowany przez Koło Naukowe Studentów Prawa. Kolejne bloki tematyczne dotyczyły: ochrony praw człowieka; sądownictwa arbitrażowego; prawa w służbie demokracji. Na zakończenie odbyły się spotkania z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych pod hasłem „Na PRAWO i co dalej, czyli ścieżki kariery prawnika".

Relacja AKF

 

 klas_20010-14 marca 2008
odbył się 50. Jubileuszowy Tydzień Filozoficzny 1958-2008 pod hasłem „Veri Amici Veritatis" przygotowany przez Koło Filozoficzne Studentów KUL. Intencją organizatorów było przedstawienie retrospektywy problemowej, pozwalającej podsumować dokonania filozoficzne ostatniego pięćdziesięciolecia. Pierwszy dzień poświęcony był historii Tygodnia Filozoficznego, w drugim dniu omówione zostały kwestie metafilozoficzne, w trzecim rozważano ponownie wielkie pytania filozoficzne, czwartego dnia zajmowano się współczesnymi kontrowersjami filozoficznymi, piątego natomiast omówiono współczesne czasopisma o tematyce filozoficznej. 

Relacja AKF

 biale_200

11-13 marca
odbyła się konferencja „Białe jest czarne a czarne jest w kropki, czyli cała prawda o marketingu politycznym", zorganizowana przez Koło Naukowe Psychologii i Zarządzania.
Obrady konferencyjne prowadzone były w sesjach: marketing polityczny - teoria i praktyka; kreowanie wizerunku nie tylko polityków.

Relacja AKF

 

 mozg_20012-14 marca
odbyła się trzecia edycja popularno-naukowej konferencji „Dni Mózgu" zorganizowanej przez Sekcję Neurokognitywistyczną Koła Naukowego Studentów Psychologii i Katedrę Psychologii Eksperymentalnej.


Relacja AKF

 

 

31 marca  - 12 kwietnia 2008

European Spring Academy "Building civil Society and fighting social exclusion - contemporary challenges for social work"