Instytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zapraszają 18 listopada 2013 r. na wykład Aleksandra Skrabka pt. Marzenie o sztucznym człowieku w sztuce i nauce. To już piąty wykład z cyklu Sztuka nowoczesna - korespondencje sztuk, pokrewieństwa i syntezy cykl zadedykowany jest pamięci prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i prof. Elżbiety Wolickiej-Wolszleger.

 

Miejsce: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - Galeria Lipowa 13, budynek CH Plaza Lublin, wejście od ul. Obrońców Pokoju, godz. 18.00.

 

Wraz z początkiem ruchów awangardowych mechaniczny człowiek zaczął wrastać w sztukę XX wieku. Hybrydyczne ciało manekina, według reguł estetycznych XIX stulecia uznawane za znak podrzędności, teraz wkroczyło na teren sztuki, lekceważąc całkowicie takie kategorie, jak artystyczność czy nieartystyczność, sztuka wysoka czy niska. Fascynująca artystów alegoryczna siła tkwiąca w lalce skłaniała do stawiania podstawowych pytań o związki między naturą a jej naśladownictwem, prawdą i fikcją, oryginałem i kopią, bytem i jego pozorem. Wykład będzie próbą ukazania rodowodu sztucznego człowieka w sztuce i literaturze, zwłaszcza jego niezwykłego sposobu istnienia, balansującego na granicy fikcji i rzeczywistości, życia i śmierci. Nieożywione ciało stało się niezwykle pociągającym obiektem dla artystów awangardy, pisarzy i reżyserów, którzy prześcigali się w nadawaniu mu coraz to nowych znaczeń: magicznych, destrukcyjnych czy erotycznych. Jednocześnie wraz z marzeniem artystów o sztucznym bycie mariaż człowieka z robotem stał się coraz bardziej dostępny naukowcom.

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2013, godz. 12:53 - Ireneusz Marciszuk