KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • podstawowych dyscyplin matematyki, algorytmiki, kryptografii, analizy danych i technik obliczeniowych
  • teoretycznych i praktycznych zastosowań metod matematycznych
  • oprogramowania komputerowego wspierającego obliczenia

Zawody:

  • logistyk
  • specjalista ds. analizy i polityki cenowej
  • analityk rynku
  • tester oprogramowania
  • specjalista ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w Lublinie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: matematyka, informatyka, kierunki pokrewne: edukacja techniczno-informatyczna, informatyka i ekonometria, informatyka analityczna, informatyka stosowana, matematyka komputerowa, matematyka i finanse.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk ścisłych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

Uwaga
Zajęcia na kierunku matematyka odbywają się
w gmachu KUL w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 i Al. Kraśnicka 102
[jak dojechać?]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:20 - Magdalena Kargol