Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)

Prawo - studia niestacjonarne, rok akad. 2018/2019

 

ZASADY ZALICZEŃ

Ocena końcowa zależy od ilości zgromadzonych w trakcie zajęć punktów. Punktacja jest następująca:

20-17 (5,0)

16-13 (4,5)

12-9 (4,0)

8-6 (3,5)

5-3 (3,0)

2-… (2,0)

 

1.  TEST końcowy – 20 pktów (jednokrotnego wyboru, bez punktów ujemnych)

Za ściąganie na teście – (-10 pktów)

 

2.  Obecności:

a. wszystkie obecności – BONUS 3 pkt. (usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim lub zaliczone na konsultacjach)

b. jedna nieobecność – brak BONUSU

c. powyżej jednej nieobecności nieusprawiedliwionej – (- 5 pkt)

 

3.  Aktywność na zajęciach:

a. referat – max. 5 pktów

b. aktywność na zajęciach – max 5 pkt. za jedne zajęcia

c. nieprzygotowanie do zajęć – (max. - 3 pkt.)

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2018, godz. 10:42 - Marta Ordon