PRAWO

studia stacjonarne, semestr V, rok akademicki 2016/2017

 


 

 

 • Zaliczenie komisyjne

Osoby, które w ciągu semestru nie zdobędą wymaganej do zaliczenia ćwiczeń, minimalnej ilości 12 pkt. będą mogły podejść do ustnego zaliczenia komisyjnego z całości materiału w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) w sali C-701 Collegium Joannis Pauli II, od godz. 10.30. Podejście do zaliczenia daje ostatnią możliwość uzyskania oceny dostatecznej z tego przedmiotu.

 

----------------------

 


Terminy egzaminów z prawa wyznaniowego dla studentów kierunku prawo:

 • termin "0" - egzamin ustny:
  • 30 stycznia 2017 r., od godz. 12.30
  • Warunek: zaliczenie ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą
 • normalny termin - egzamin pisemny: 
  • 3 lutego 2017 r. od godz. 10.00
  • wstęp z indeksem lub ewentualnie innym dokumentem tożsamości.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2016, godz. 19:42 - Marta Ordon