PRAWO

studia stacjonarne, semestr V, rok akademicki 2017/2018

 


 

 

  • Zaliczenie komisyjne

Osoby, które w ciągu semestru nie zdobędą wymaganej do zaliczenia ćwiczeń, minimalnej ilości 12 pkt. będą mogły podejść do ustnego zaliczenia komisyjnego z całości materiału w dniu 29 stycznia 2018 r. w sali C-701 Collegium Joannis Pauli II, od godz. 17.30 Podejście do zaliczenia daje ostatnią możliwość uzyskania oceny dostatecznej z tego przedmiotu.

 

----------------------

 


Terminy egzaminów z prawa wyznaniowego dla studentów kierunku prawo:

  • termin "0" - ...
  • normalny termin - ...

 

  • Wyniki i wpis do indeksu - ...

 

  • Egzamin poprawkowy - ... Forma zostanie ustalona i podana po egzaminie pisemnym.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018, godz. 15:18 - Marta Ordon