PRAWO

studia stacjonarne, semestr V, rok akademicki 2016/2017

 


 

 

 • Zaliczenie komisyjne

Osoby, które w ciągu semestru nie zdobędą wymaganej do zaliczenia ćwiczeń, minimalnej ilości 12 pkt. będą mogły podejść do ustnego zaliczenia komisyjnego z całości materiału w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) w sali C-701 Collegium Joannis Pauli II, od godz. 10.30. Podejście do zaliczenia daje ostatnią możliwość uzyskania oceny dostatecznej z tego przedmiotu.

 

----------------------

 


Terminy egzaminów z prawa wyznaniowego dla studentów kierunku prawo:

 • termin "0" - egzamin ustny:
  • 30 stycznia 2017 r., od godz. 12.30
  • Warunek: zaliczenie ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą (5,0) lub dobrą plus (4,5)
 • normalny termin - egzamin pisemny: 
  • 3 lutego 2017 r. od godz. 10.00
  • wstęp z indeksem lub ewentualnie innym dokumentem tożsamości.
  • Egzamin odbędzie się formie pisemnej, od godz. 10.00, w trzech salach z podziałem na grupy ćwiczeniowe:
   - sala C-101 grupy 1, 2, 10, 11, 12
   - sala C-103 grupy 3, 9
   - sala CTW 102 grupy 4, 5, 6, 7, 8

 

 • Wyniki i wpis do indeksu

- wtorek, 7 lutego br., od godz. 13.00 (sala C-701), 

w następującym porządku (od godziny = osoby o nazwiskach):

od 13.00 = A-C

od 14.00 = D-F

od 15.00 = G-J

od 16.00 = K-M

od 17.00 = N-P

od 18.00 = R-Z

- środa, 8 lutego br., w godz. 15.00-16.30 (sala C-701)

 • Egzamin poprawkowy - 14 lutego od godz. 10.00, sala C-701. Forma zostanie ustalona i podana po egzaminie pisemnym.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017, godz. 15:18 - Marta Ordon