Wybrane materiały przydatne do zajęć


Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej

stan prawny na 1 lutego 2012 r.

Rozp_WE_45_2001.pdf usdg_II_2012.pdfUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
stan prawny na 1 lutego 2012 r.

Rozp_WE_45_2001.pdf uodo_II_2012.pdf

 

 

Rozporządzenie (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 18 grudnia 2000 r.

o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych

(Dz.U.UE.L.01.8.1)
Rozp_WE_45_2001.pdf Rozp_WE_45_2001.pdf 

Autor: PF
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2012, godz. 14:06 - Paweł Fajgielski