Egzamin 12 II 2018 - tezy 

egzamin 12 II 2018 - lektury uzupełniające

 

Egzamin 12 II 2018 - wyniki

Egzamin 19 II 2018 - wyniki

 

 

Ćwiczenia: Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej

Program ćwiczeń

 

PP i HMP - kolokwium nr 1

kol 1 - wyniki

kol 1.1 - wyniki

 

kol 2 - wyniki

kol 2.1 - wyniki

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Celińska-Miszczuk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018, godz. 22:11 - Andrzej Januszewski