Wykład "Zasoby osobiste ..."

W nr 1 (20 II 2018)

Narcyzm - hasło - teorie

Kwestionariusz "N" objawy i typy "N"

 

W nr 2 (6 III 2018)

O-O-P - weryfikacja modelu Otto Kernberga

KOOP - def skal diagnostycznych

 

W nr 3 (20 III 2018)

O-O-P a zmęczenie

 

W nr 4 (17 IV 2018)

Stres: teoria Lazarusa ... KRS

Stres a płeć, inne

Stres ... pomoc psychologiczna

PTSD

Stres a żałoba

Model KTS - Radzenia Sobie...

 

W nr 5 (8 V 2018)

Model - Poczucia Koherencji

Koherencja a zdrowie P-B-S

 

W nr 6 (22 V 2018)

Osobowość koherentna alternatywą narcystycznej

 

 

W nr 7 (5 VI 2018)

 

W nr 8 (do samodzielnego przygotowania)

Modele strategii regulacji emocji negatywnych

Style regulacji emocji negatywnych...

Funkcje samoakceptacji

 

Egzamin "Zasoby osobiste ..."

tezy do egzaminu

 

Egzamin "0" - wyniki

Egzamin "1" termin - wyniki

Egzamin "pp" z 9 VII 2018 - wyniki

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia "Zasoby osobiste ..."

ćw nr 1 (20 II B, 27 II A)

OOP a dolegliwości somatyczne i zmęczenie

BPO a zahamowany rozwój

Historia borderline

 

ćw nr 2 (6 III B, 13 III A)

TCI a dolegliwości somatyczne

TCI - opis skal

TCI - charakter a zdrowie i efektywność

 

ćw nr 3 (20 III B, 27 III A)

Bishop - rozdziały - 6 i 7 - stres

AUN - topografia i funkcje

 

ćw nr 4 (10 IV A, 17 IV B)

30 min. kolokwium pisemne (nr 1)

Tożsamość i współzależność - Rozdział 44

wyniki kolokwium nr 1 (10 i 17 IV)

wyniki kolokwium nr 1.1 (8 V)

wyniki kolokwium nr 1.2 (14 i 15 V)

 

ćw nr 5 (24 IV A, 8 V B)

Wyczepywanie się ego ...

Cechy "Ja" ... a przystosowanie...

CA Emocje a Dolegliwości

 

ćw nr 6 (15 V A, 22 V B)

30 min. kolokwium pisemne (nr 2, zakres ćw 4 i 5)

Trauma i wsparcie...

wyniki kolokwium nr 2A (15 V)

wyniki kolokwium nr 2AB (22 V)

wyniki kolokwium nr 2.1 (29 V)

wyniki kolokwium nr 2.2 i 1.3 (5 VI)

 

 

ćw nr 7 (29 V A, 5 VI B)

Zasoby osobiste w chorobach

Zdrowie i choroba - mechanizmy

 

 

 

 

 

Autor: Agata Celińska-Miszczuk
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2018, godz. 13:51 - Andrzej Januszewski