Wykład "Zasoby osobiste ..."

W nr 1 (20 II 2018)

Narcyzm - hasło - teorie

Kwestionariusz "N" objawy i typy "N"

 

W nr 2 (6 III 2018)

O-O-P - weryfikacja modelu Otto Kernberga

KOOP - def skal diagnostycznych

 

W nr 3 (20 III 2018)

O-O-P a zmęczenie

 

W nr 4 (17 IV 2018)

Stres: teoria Lazarusa ... KRS

Stres a płeć, inne

Stres ... pomoc psychologiczna

PTSD

Stres a żałoba

Model KTS - Radzenia Sobie...

 

 

 

 

 

Ćwiczenia "Zasoby osobiste ..."

ćw nr 1 (20 II B, 27 II A)

OOP a dolegliwości somatyczne i zmęczenie

BPO a zahamowany rozwój

Historia borderline

 

ćw nr 2 (6 III B, 13 III A)

TCI a dolegliwości somatyczne

TCI - opis skal

TCI - charakter a zdrowie i efektywność

 

ćw nr 3 (20 III B, 27 III A)

Bishop - rozdziały - 6 i 7 - stres

AUN - topografia i funkcje

 

ćw nr 4 (10 IV A, 17 IV B)

30 min. kolokwium pisemne

Tożsamość i współzależność - Rozdział 44

 

ćw nr 5 (24 IV A, 8 V B)

Wyczepywanie się ego ...

Cechy "Ja" ... a przystosowanie...

CA Emocje a Dolegliwości

 

 

 

 

Autor: Agata Celińska-Miszczuk
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018, godz. 20:02 - Andrzej Januszewski