Kryteria kwalifikacyjne
w ofercie na rok akademicki 2009/2010

Kryteria kwalifikacyjne
w ofercie na rok akademicki 2010/2011

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów i otrzymują maksymalną liczbę punktów
w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28, z wyjątkiem kierunków:

  • architektura krajobrazu, muzykologia i teologia, na które zostaną przyjęci,
    o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów oraz ukończą z wynikiem pozytywnym egzamin praktyczny lub rozmowę kwalifikacyjną (egzamin i rozmowa w zakresie obowiązującym kandydatów z „nową maturą"),
  • filologia polska, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów, w tym co najmniej 6 punktów z języka polskiego,
  • Kolegium MISH, o ile uzyskają przynajmniej 35 punktów.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2009, godz. 17:14 - Andrzej Zykubek