Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28, z wyjątkiem kierunków:
a) muzykologia,
b) teologia,
- na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów oraz ukończą z wynikiem pozytywnym egzamin praktyczny (muzykologia) albo rozmowę kwalifikacyjną (teologia); egzamin albo rozmowa w zakresie obowiązującym kandydatów z „nową maturą”,
c) filologia polska - na którą zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów, w tym co najmniej 6 punktów z języka polskiego,
d) Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne - na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 35 punktów.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 08:17 - Magdalena Kargol