Redakcja Encyklopedii Katolickiej została uhonorowana medalem „Zasłużony dla Tolerancji” przyznawanym przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”.

Wyróżnienie to przyznawane jest osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz krzewienia ideałów tolerancji i dialogu. To zaszczytne wyróżnienie, wydawana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Towarzystwo Naukowe KUL, Encyklopedia Katolicka otrzymała wspólnie z Rosyjską Encyklopedią Katolicką, wydawaną przez ojców Franciszkanów w Moskwie (inicjatywie tej od początku patronuje Instytut Leksykografii KUL). Podczas uroczystości, która odbyła się 19 XI 2014 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie uhonorowani zostali także: Michael Schudrich – naczelny rabin RP, Bogusław Kaczyński – krytyk muzyczny, Tomasz Miedziński – przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Prześladowanych w II Wojnie Światowej oraz Barbara i Adam Podgórscy z Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew.

W imieniu Redakcji Encyklopedii Katolickiej nagrodę z rąk – prof. dr hab. Karola Karskiego (przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja) oraz Senatora RP Józefa Piniora (Przewodniczącego Rady Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja”) odebrał redaktor naczelny dr Edward Gigilewicz.

Autor: Piotr Królikowski
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2014, godz. 13:02 - Piotr Królikowski