• Mediteranistyka to wiedza o Śródziemnomorzu, jego krajach i narodach, kulturach i religiach, dziejach i współczesności, osiągnięciach i problemach.Zajęcia na kierunku prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów.
  • Podczas 3-letnich studiów licencjackich student poznaje różnorodne zagadnienia, np. geografię, historię i historię sztuki Śródziemnomorza; prawo moralne w kulturach i religiach Śródziemnomorza; teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego; aspekty współpracy gospodarczej Polski z krajami Śródziemnomorza; podstawy organizacji turystki pielgrzymkowej.

Wyjazdy i zajęcia praktyczne

  • Coroczna wyprawa mediteranistyczna -za każdym razem do innego kraju Śródziemnomorza.

Dla tych, którzy lubią działać

  • Koło Naukowe Studentów Mediteranistyki

Studia, studia... i po studiach

  • Absolwent mediteranistyki posiada wiedzę o narodach, krajach i kulturach Śródziemnomorza zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej znajomości specyfiki tego regionu, jego dziedzictwa i mentalności.
  • Absolwent otrzymuje dyplom licencjacki i tytuł zawodowy licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki na planowanych studiach II stopnia z mediteranistyki. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach utrzymujących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, takich jak muzea, centra kultury, biura podróży i biura pielgrzymkowe, biura handlowe i firmy współpracujące z krajami Śródziemnomorza, organizacje europejskie i międzynarodowe.

Kontakt

Wydział Teologii KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Collegium Jana Pawła II
pok. C - 849 (VIII piętro)
tel. 81 445 38 34, wt@kul.pl
www.kul.pl/mediteranistyka

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012, godz. 23:33 - Andrzej Zykubek