Co to jest mediteranistyka?

 • Mediteranistyka (ang. Mediterranean Studies) to wiedza o Śródziemnomorzu, jego kulturach i religiach, krajach i narodach, dziejach i współczesności oraz znaczeniu, osiągnięciach i problemach,
 • Mediteranistyka jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną gałęzią wiedzy; w skali światowej jej krzewieniem zajmuje się Mediterranean Studies Association z siedzibą w USA, które organizuje coroczne kongresy, wydaje periodyk i wspiera wymianę naukową także dotyczącą studentów,
 • Mediteranistyka to unikatowy w skali krajowej kierunek studiów, opracowany na KUL, który uzyskał zgodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego (28 I 2010 r.),
 • Mediteranistyka to kierunek studiów stacjonarnych I stopnia i planowanych II stopnia, prowadzony przez naukowców pracujących na KUL będących wybitnymi specjalistami z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych: historii, historii sztuki, kulturoznawstwa, filozofii, teologii, religioznawstwa, politologii i ekonomii.

Jaka treść studiów?

 • Program 3-letnich studiów licencjackich obejmuje następujące przedmioty:
  • I rok studiów: geografia, historia i historia sztuki Śródziemnomorza, historia filozofii z elementami filozofii żydowskiej i arabskiej, zarys kulturoznawstwa, religiologia, chrystologia, logika praktyczna,
  • II rok studiów: historia i kultura starożytnego Bliskiego Wschodu oraz starożytnej Grecji i Rzymu, prawo moralne w kulturach i religiach Śródziemnomorza, etnologia i religie Bliskiego Wschodu, historia i natura judaizmu, islam w krajach Śródziemnomorza, współczesne spotkania międzyreligijne, dzieje i specyfika Europy w nauczaniu Jana Pawła II,
  • III rok studiów: teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego, współczesne ruchy muzułmańskie, ekumenizm w krajach Śródziemnomorza, teologia pokoju, psychologia dialogu i mediacji, problemy polityczne w krajach Śródziemnomorza, współpraca gospodarcza Polski z krajami Śródziemnomorza, Polacy i polonica w krajach Śródziemnomorza, podstawy organizacji turystyki pielgrzymkowej.
 • Na I i II roku studenci uczą się dwóch języków obcych, które wybierają spośród hebrajskiego współczesnego, arabskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

Jakie formy studiów?

 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów oraz profilowanych proseminariów i seminariów licencjackich (profile: historia, historia sztuki, teologia).
 • Studenci Mediteranistyki mogą ponadto uczestniczyć w kongresach naukowych, konferencjach, sympozjach i wykładach otwartych na KUL, a także w działalności wielu organizacji studenckich takich, jak koła naukowe, duszpasterstwo akademickie, sekcje sportowe czy samorząd studencki. Do ich dyspozycji pozostają zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz łatwy dostęp do Internetu.

Co dają studia?

Absolwent Mediteranistyki zdobywa:

 • wiedzę o narodach, krajach, religiach i kulturach Śródziemnomorza zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej,
 • znajomość specyfiki Śródziemnomorza, jego dziedzictwa, mentalności, "ducha",
 • wiedzę szczegółową w zakresie problematyki wybranego seminarium licencjackiego i pracy licencjackiej, wspartą doświadczeniem zdobytym w czasie praktyk studenckich,
 • przygotowanie językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • dyplom licencjacki i tytuł zawodowy licencjata oraz możliwość kontynuowania nauki na planowanych studiach II stopnia z Mediteranistyki.

Co po studiach?

 • Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwenci Mediteranistyki mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach prowadzących kontakty międzynarodowe, międzykulturowe i międzyreligijne, takich jak muzea, centra kultury, biura podróży i biura pielgrzymkowe, biura handlowe i firmy współpracujące z krajami Śródziemnomorza, organizacje europejskie i międzynarodowe.

Studia są organizowane przez Wydział Teologii KUL.

 

Opracował ks. dr hab. Krzysztof Kaucha

 

Autor: Krzysztof Kaucha
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012, godz. 23:29 - Andrzej Zykubek