Mam pytanie odnośnie do wyrażenia: mega zapracowani rodzice (razem czy osobno "mega zapracowani"?).

 

Według ogólnych zasad dotyczących pisowni przedrostków rodzimych i obcych wszystkie przedrostki pisze się łącznie z wyrazami pospolitymi. Jednak przedrostek mega- nie jest jeszcze w polszczyźnie dobrze zadomowiony i w związku z tym jego pisownia nie została ostatecznie ustalona, to znaczy na pewno łącznie piszemy mega- z rzeczownikami, np. megaherc, megabajt, natomiast w połaczeniu z przymiotnikami oraz - jak w pytaniu - z imiesłowami przymiotnikowymi dopuszczalny jest i zapis łączny, i rozdzielny, np. mega komfortowy// megakomfortowy. Zapis łączny nawiązuje do ogólnej zasady łącznego pisania przedrostków rodzimych i obcych z wyrazami pospolitymi w polszczyźnie.

Zdaniem profesora Mirosława Bańki, bardziej wskazana jest  pisownia łączna, realizująca zasadę ogólną, i to ona się raczej utrwali jako obowiązująca, tak jak stało się to w połączeniach z przyswojonymi już obcymi przedrostkami  typu super- (np. superczuły) czy hiper- (np. hiperdźwiękowy).

Zapis rozdzielny jest dopuszczalny ze względu na niepewny status cząstki mega w polszczyźnie, którą można potraktować nie tylko jako przedrostek, ale również jako odrębny wyraz w funkcji przysłówka o znaczeniu 'intensywniej niż bardzo'.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2010, godz. 10:57 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn