Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2015/17/B/NZ9/01662 

 

POZYSKANE ŚRODKI: 584 136 PLN

CZAS TRWANIA:  36 miesięcy (2016-2019)

 

 

Konferencje:

  1. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Pytlak A., Potencjalna możliwość wykorzystania metanogenów torfowiskowych w zgazowywaniu materiałów o różnym stopniu uwęglenia – rozdział w monografii „Energia i środowisko w produkcji, zarządzaniu i logistyce – wybrane problemy”, Lublin 2016, 93-102.
  2. Stępniewska Z., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Biologiczna konwersja węgla brunatnego do metanu – alternatywny sposób wykorzystania kopaliny? – rozdział w monografii „Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego”, Kraków 2016, 495-500.
Autor: Artur Banach
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2017, godz. 09:03 - Artur Banach