Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2015/17/B/NZ9/01662 

 

POZYSKANE ŚRODKI: 584 136 PLN

CZAS TRWANIA:  36 miesięcy (2016-2019)

 

 

Publikacje:

 

  1. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Pytlak A., Potencjalna możliwość wykorzystania metanogenów torfowiskowych w zgazowywaniu materiałów o różnym stopniu uwęglenia – rozdział w monografii „Energia i środowisko w produkcji, zarządzaniu i logistyce – wybrane problemy”, Lublin 2016, 93-102.
  2. Stępniewska Z., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Biologiczna konwersja węgla brunatnego do metanu – alternatywny sposób wykorzystania kopaliny? – rozdział w monografii „Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego”, Kraków 2016, 495-500.

 

 

Konferencje:

2017

  1. Chruścińska M., Gregorek M, Pytlak A., Szafranek-Nakonieczna A., Górski A., Łopacka N., Kubaczyński A., Stępniewska Z., Aktywność metanogeniczna i metanotroficzna wód kopalnianych - prezentacja posterowa, IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, 18-19.03.2017, Lublin
  2. Proc K., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Łopacka N., Kubaczyński A, Stępniewska Z., Torfowiskowe konsorcjum metanogeniczne jako potencjalne źródło mikroorganizmów wspomagających biogazyfikację węgli kopalnych - prezentacja posterowa, IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, 18-19.03.2017, Lublin
  3. Berus W., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Górski A., Łopacka N., Kubaczyński A., Stępniewska Z., Wpływ stymulacji chemicznej na aktywność metanogenów występujących w wodach kopalni węgla brunatnego „Bełchatów” - prezentacja posterowa, IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, 18-19.03.2017, Lublin

2016

  1. Stępniewska Z., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Potencjalna możliwość wykorzystania metanogenów torfowiskowych w zgazowywaniu materiałów o różnym stopniu uwęglenia – referat III Konferencja Naukowa „Energia i środowisko w produkcji, zarządzaniu i logistyce – wybrane problemy”, 15-17.06,2016, Urszulin
  2. Stępniewska Z., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Biological conversion of brown coals to methane – alternative method of the resource use? - referat, IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego, Bełchatów, 11-13.04.2016
  3. Stępniewska Z., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., Kuźniar, A., Wolińska A., Banach A., Coal derived organic matter – a means to overcome soil degradation? - prezentacja posterowa, International Conference ”Biodiversity conservation on farmlands at crossroads” 27-28.09.2016, Puławy
  4. Stępniewska Z., Kuźniar A., Szafranek-Nakonieczna A., Pytlak A., The composition of the peat methanogenic consortium involved in the transformation of a coals - referat, XI International Scientific Conference „Current Environmental Issues – 2016”, 05-07.10.2016, Grodno (Białoruś)
  5. Stępniewska Z., Kuźniar A., Szafranek –Nakonieczna A., Pytlak A., Analiza metagenomiczna konsorcjum uczestniczącego w transformacji węgli - referat, I Ogólnopolskie sympozjum mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk”, 20 -21.10.2016 Puławy
Autor: Artur Banach
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2017, godz. 10:59 - Artur Banach