Department of the History of English and Translation Studies

Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 as 

 

mgr Aleksandra Stachowska

 

Research interests: etymology, medieval England, Bible translations in the 15th century, collecting and analysing data


Hobbies: travelling, crafting, cooking and baking


Zainteresowania naukowe: etymologia, Anglia w czasach średniowiecza, tłumaczenia biblijne z XIX wieku, gromadzenie i analiza danych


Hobby: podróżowanie, projekty plastyczne, gotowanie i pieczenie

 

 

 

Autor: Aleksandra Stachowska
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2016, godz. 15:57 - Aleksandra Stachowska