STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

AKTUALNOŚCI IHS

 

 

/FOTO - Na ratunek cerkwi w Kniaziach/

 

Aneta Siemieńska urodziła się w 1987 r. w Lubaczowie. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie trąbki. W 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem historię o specjalności ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.
W trakcie realizacji studiów aktywnie uczestniczyła w projektach naukowych realizowanych przez Sekcję Antropologii Historycznej Studenckiego Koła Historyków działającego przy Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.
Od 2011 roku brała udział w realizacji kilku projektów Sekcji Antropologii Historycznej SKNH tj.: "Obóz antropologiczny na terenie gmin Augustów i Bargłów Kościelny", "Inwentaryzacja cmentarza garnizonowego Twierdzy Osowiec", "Cmentarze z I WŚ na terenie Województwa Podlaskiego", organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Nasze – obce – wspólne dziedzictwo kulturowe” (współpraca z Kołem naukowym Stosunków Międzynarodowych). Uczestniczyła też, jako wolontariusz, w projekcie „Miejsca pamięci I wojny światowej powiatu ełckiego” w ramach działalności Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej - organizacji pozarządowej.
Od 23 lipca do 6 sierpnia 2012 r. oraz od 7 do 28 lipca 2013 wzięła udział w badaniach wykopaliskowych w ramach międzynarodowego projektu pt. „The Ecology of Crusading” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu: Seventh Framework Programme – IDEAS – ERC – 2010 – stg (ERC propos al No 263735 TEC).
Od 17 listopada 2012 r. jest członkiem Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważonego Rozwoju „Mała Ojczyzna”.
Na co dzień Aneta Siemieńska jest trębaczką orkiestry Teatru Muzycznego w Lublinie. Historią regionalną, a zwłaszcza tematyką dziedzictwa greckokatolickiego na terenie pogranicza polsko-ukraińskiego zainteresowała się kilka lat temu. Swoje spostrzeżenia na ten temat prezentowała podczas  Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Nasze – obce – wspólne dziedzictwo kulturowe” w Białymstoku i Międzynarodowej Konferencji  Studentów, Doktorantów i Doktorów PAMIĘĆ - POGRANICZE - ORAL HISTORY w Szczecinie.
Jesienią 2013 r. razem ze  Stowarzyszeniem na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważonego Rozwoju „Mała Ojczyzna” i Stowarzyszeniem na Rzecz Społeczno-Kulturalnego Rozwoju Gminy Lubycza Królewska „RAZEM DLA LUBYCZY” podjęła inicjatywę w kierunku wpisania ruin greckokatolickiej cerkwi w Kniaziach k. Lubyczy Królewskiej do Rejestru Zabytków.

Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważonego Rozwoju „Mała Ojczyzna” z siedzibą w Nowodworcach powstało 17.11.2012 r. Jego prezesem jest
dr Małgorzata Karczewska. Do głównych celów Stowarzyszenia zalicza się w szczególności: działalność na rzecz ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego regionów, ochrony środowiska oraz realizacji innych aspektów zrównoważonego rozwoju, szerzenie na te tematy wiedzy, umacnianie więzi lokalnych społeczności z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością ich regionu, działalność szkoleniowa i ekspercka służąca realizacji ochrony środowiska i innych aspektów zrównoważonego rozwoju a także wspieranie indywidualnej działalności naukowej i popularyzatorskiej członków Stowarzyszenia. W 2013 r. członkowie stowarzyszenia podjęli następujące działania: prace redakcyjne nad tomem materiałów pokonferencyjnych z konferencji naukowej V Sympozjum Archeologii Środowiskowej i VII Warsztaty Terenowe. „Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna” oraz prace edytorskie książki Małgorzaty Karczewskiej i Macieja Karczewskiego „Cmentarz ewangelicki przy ul. Młynowej w Białymstoku. Tom I. Historia miejsca” oraz tom wspólny „Cmentarz ewangelicki przy ul. Młynowej w Białymstoku. Tom II. Pamięć miejsca”.

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczno-Kulturalnego Rozwoju Gminy Lubycza Królewska „RAZEM DLA LUBYCZY” powstało na spotkaniu założycielskim 26 lutego 2010 roku, a zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym 4 maja 2010 roku. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, niezależną, apolityczną, nie nastawioną na zysk i nie prowadzącą działalności gospodarczej. Działalność statutowa jest prowadzona nieodpłatnie. Władze Stowarzyszenia – Zarząd Jadwiga Pizun – prezes, Renata Anna Matyjanka – zastępca prezesa Adres: ul. Szkolna 2, 22-680 Lubycza Królewska E-mail: razemdlalubyczy@onet.pl Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz społeczności lokalnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Obszary działalności w 2013 roku: Centrum Wolontariatu, Klub Rowerowy „POMPKA”, Zalew (kąpielisko) z łowiskiem rybnym, Promocja Stowarzyszenia i regionu, Wydawnictwo „Razem dla Lubyczy”, którym opiekuje się historyk-regionalista, honorowy członek stowarzyszenia – Zdzisław Pizun.

 

Wydawnictwo „Razem dla Lubyczy” (publikacje):

 

  • Bajki z kolorami krajki, oprac. Mariola Agata Gemborys, Zdzisław Pizun, Lubycza Królewska 2012.
  • Smakołyki, które lubią Smyki z Pogranicza, oprac. Mariola Agata Gemborys, Lubycza Królewska 2012.
  • Zdzisław Pizun, W blasku złudzeń, Lubycza Królewska 2013.
  • Zalew Lubycza – ocean możliwości, red. Zdzisław Pizun, Lubycza Królewska 2013.
  • Lubycza w dawnych opracowaniach historycznych, przedmowa, wybór tekstów i opracowanie Zdzisław Pizun, Lubycza Królewska 2013.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014, godz. 21:47 - Ireneusz Marciszuk