Mgr Anna Haciuk

 

 

Życiorys naukowy i zawodowy:

 

·         2011 r. – 2016 r. – studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na podstawie obronionej na ocenę bardzo dobrą pracy magisterskiej pt. „Weryfikacja ważności testamentu w oparciu o dowód z opinii biegłego” napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL;

 

·         od października 2016 r. – studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – uczestnik seminarium doktoranckiego z postępowania cywilnego.

 
 

Zainteresowania:

 
  • prawo cywilne materialne i procesowe;
  • postępowanie dowodowe w postępowaniu cywilnym;
  • kryminalistyka.
 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018:

 
  • postępowanie cywilne (warsztaty).
 

 

 

Publikacje/wystąpienia konferencyjne/inne osiągnięcia: 

 

Publikacje:

 
  • „Środki zaskarżania w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa, Lublin, 5 grudnia 2016 r. (sprawozdanie)”, A. Haciuk, D. Wójcik – w trakcie przygotowania publikacji w czasopiśmie Studia Prawnicze KUL.
 
 

Wystąpienia konferencyjne:

 
  • V Seminarium naukowe doktorantów Katedry postępowania cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, wygłoszenie wystąpienia pt. „Dopuszczalność nielegalnego nagrania jako dowodu w postępowaniu cywilnym”  (Lublin, 20 maja 2017 r.).
 

 

Udział w konferencjach:

 

- VIII Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej na temat Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne (Lublin, 2 czerwca 2017 r.);

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Środki zaskarżania w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Lublin, 5 grudnia 2016 r.);

- IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej (Kraków, 26-27 listopada 2016 r.).

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2017, godz. 17:56 - Paweł Wrzaszcz