zdjęcie legitymacja

 

Mgr Anna Król

 

Urodziła się 02.02.1990 r. w Końskich. W 2009 r. rozpoczęła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, które ukończyła w 2014 r. uzyskując tytuł magistra prawa na podstawie pracy pt. „Układy zbiorowe pracy w prawie polskim
i niemieckim”. W październiku 2015 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny pod kierunkiem dra hab. Piotra Telusiewicza.

Od stycznia 2015 r. odbywa aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.
W styczniu 2015 r. podjęła również pracę na stanowisku aplikanta adwokackiego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Zna języki angielski i niemiecki.

 

Dyżur w katedrze:

Poniedziałek, godz. 9.10-10.00, C-535.

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017, godz. 11:49 - Zdzisław Jancewicz