Mgr Dominika Wójcik

 

 

Życiorys naukowy i zawodowy

 

  • 2011 r. – 2016 r. – studia prawnicze ukończone z wyróżnieniem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany na podstawie pracy magisterskiej pt. „Indywidualna ochrona konsumenta w postępowaniu cywilnym” napisanej pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL;

 

  • 2012 r. – 2017 r. – studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;

 

  • od października 2016 r. – studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie – uczestnik seminarium doktoranckiego z postępowania cywilnego;

 

  • od stycznia 2017 r. – członek Izby Adwokackiej w Warszawie – aplikant adwokacki.

 

Zainteresowania

 

  • prawo cywilne materialne i procesowe.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018

 

  • postępowanie cywilne (warsztaty).

 

Publikacje/wystąpienia konferencyjne/inne osiągnięcia

 

Publikacje:

  • „Środki zaskarżania w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa, Lublin, 5 grudnia 2016 r. (sprawozdanie)”, A. Haciuk, D. Wójcik – w trakcie publikacji w czasopiśmie Studia Prawnicze KUL.

 

Wystąpienia konferencyjne:

  • udział w V Seminarium naukowym doktorantów Katedry postępowania cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, wygłoszenie wystąpienia pt. „Przesłuchanie adwokata w charakterze świadka a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej” (20 maja 2017 r., Lublin); 

 

Dodatkowa działalność

  • udział w XIV Lubelskim Festiwalu Nauki - uczestnictwo w projekcie Wolność Tomku w swoim domku, czyli Paweł i Gaweł w sądzie” (29 września 2017 r., Lublin).
Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2017, godz. 17:58 - Paweł Wrzaszcz