mgr Dorota Pankowska-Lipiec, doktorant

 

Artykuły naukowe:

  1. Prawo do obrony osoby podejrzanej i zatrzymanego na gruncie ustawy karnoprocesowej [w:] Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.07.2015 r., red. P. Czarnecki, M. Czerwińska, Warszawa 2015, s. 75-86.
  2. Rola oskarżyciela posiłkowego w nowym, kontradyktoryjnym procesie karnym [w:] Role uczestników postępowań sądowych - wczoraj, dziś i jutro, red. D. Gil, E. Kruk, Lublin 2015, s. 57-70.

 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

  1. Prawo do obrony podejrzanego sensu largo i zatrzymanego na gruncie ustawy karnoprocesowej - referat wygłoszony na konferencji naukowej "Sąd, oskarżyciel, oskarżony - triumwirat procesu karnego", zorganizowanej przez Koło Naukowe Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniu 10-11 grudnia 2014 r. w Krakowie.
  2. Inicjatywa dowodowa w świetle znowelizowanego kodeksu postępowania karnego - referat wygłoszony na konferencji naukowej "W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego", zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w dniu 12 grudnia 2014 r. w Lublinie.
  3. Rola oskarżyciela posiłkowego w nowym, kontradyktoryjnym procesie karnym - referat wygłoszony na konferencji naukowej "Role uczestników postępowań sądowych - wczoraj, dziś i jutro", zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, w dniu 13 kwietnia 2015 r., w Sandomierzu. 
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2015, godz. 09:38 - Marek Smarzewski