mgr Dorota Reczek

 

kontakt: dorota.reczek@gmail.com

 

 

Magister psychologii (absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), specjalista psychoterapii uzależnień  Od 6 lat pracuję w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Puławach, gdzie prowadzę terapię osób uzależnionych i współuzależnionych w podstawowym i pogłębionym etapie psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywam również prowadząc treningi, warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych, uzależnień oraz funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych. Współpracuje z komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych oraz grupą wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

Przedmiot moich zainteresowań naukowych stanowi dynamika procesów motywacyjnych u osób uzależnionych, wykorzystanie  zasobów osobistych i społecznych w psychoterapii uzależnień. Interesuję się również założeniami teoretycznymi i wykorzystaniem w praktyce terapii schematów. W planowanej rozprawie doktorskiej chciałabym podjąć temat roli zasobów w budowaniu motywacji do zmiany destrukcyjnych zachowań u pacjentów uzależnionych od alkoholu.

Autor: Marta Szaro
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 00:47 - Marta Szaro