STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

 

 

AKTUALNOŚCI IHS

 

Urodzony 1959 r. Z wykształcenia inżynier technolog materiałów, obecnie pracownik techniczny Politechniki Lubelskiej. W latach studenckich zaangażowany w działalność turystyczną jako organizator licznych wyjazdów i imprez turystycznych. Członek AKT SGGW-AR w Warszawie. Przodownik PTTK turystyki górskiej z uprawnieniami na Sudety i Beskidy Wschodnie. Od 1985 r. do chwili obecnej w sposób szczególny związany z Bieszczadami. W ramach działalności w Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (ZG TOnZ) zainicjował odbudowę zabytkowej cerkwi w Łopience. Koordynował i organizował poszczególne etapy prac przy remoncie cerkwi aż do odtworzenia przedwojennego stanu świątyni. Żmudne prace nad odbudową cerkwi prowadził przez ponad 25 lat w znacznej mierze z udziałem wolontariuszy- zapaleńców. Doprowadził do rekonstrukcji całego zespołu cerkiewnego w Łopience (cerkiew, kaplica grobowa, dzwonnica) a także związanej z Łopienką kapliczki na przełęczy Hyrcza. Za swoje zaangażowanie został wyróżniony w 1998r. srebrną odznaką Za opiekę nad zabytkami przez Ministra Kultury i Sztuki. Po rozwiązaniu Komisji Cerkiewnej znalazł poparcie swoich działań w Towarzystwie Karpackim (TK), które pomagało w kontynuowaniu prac i zdobywaniu środków na ich realizację. Aktualnie jako pełnomocnik TK jest opiekunem cerkwi w Łopience starając się zachować jej historyczny i sakralny charakter. Nadal prowadzi i koordynuje prace remontowe. Jest autorem projektów integrujących TK oraz Łopienkę ze środowiskiem lokalnym biezszczadzkim- Sesja „Czas dla Łopienki” (2013,2014) oraz „Lekcja w Łopience” ( dla dzieci z gminy Cisna).

 

Publikacje:

 

 

Więcej informacji w zakładce „Łopienka” na portalu karpaccy.pl

 

/Łopienka - FOTO/

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2014, godz. 13:59 - Ireneusz Marciszuk