Department of the History of English
and Translation Studies

Katedra Historii Języka Angielskiego
i Translatoryki 

ireneusz_tkacz

mgr Ireneusz Tkacz

Research interests: Heavy metal, evolution of English, the Psalter

 

Hobbies: Heavy metal, video games, horror movies

 

Zainteresowania naukowe: Heavy metal, ewolucja angielskiego, psałterz

 

Hobby: Heavy metal, gry wideo, horrory

 

 

 

Autor: Aleksandra Stachowska
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2017, godz. 14:41 - Kinga Lis