2009-2014 Studia w Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie (Białorus) na fakultecie filologii rosyjskiej.

 

2014 – uzyskanie magisterium z filologii rosyjskiej na podstawie pracy pt. "Ekspresja w czasopismach o tematyce sportowej".

 

W latach 2013/2014 członek Klubu Polskich Studentów na Białorusi (Grodno). 

 

W 2013 roku wygłoszony referat na temat: "Ekspresja w czasopismach dla dzieci" podczas konferencji Współczesne problemy językoznawstwa rosyjskiego”. Organizator:  Instytut Filologii Rosyjskiej Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (PUJK).

Od roku akademickiego 2014/2015 - nauczyciele języka rosyjskiego i literatury.

 

07.07-27.07.2014 - Projekt „Wymiary Polskości” warsztaty dla działaczy i animatorów środowisk polonijnych (Lublin, UMCS)

 

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2015, godz. 21:01 - Justyna Marcinkowska