Department of the History of English and Translation Studies

Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki

asia_zdjecie.[1]

 

mgr Joanna Grzybowska


Research interests:
paleography, codicology, medieval biblical manuscripts, medieval punctuation, the use of Latin scribal abbreviations in Middle English manuscripts of the Bible


Hobbies: calligraphy, listening to music (especially folk and early music), books of J.R.R. Tolkien, walking among the trees


Zainteresowania badawcze/naukowe: paleografia, kodykologia, średniowieczne biblijne manuskrypty, średniowieczna interpunkcja , użycie łacińskich abrewiatur w średnioangielskich manuskryptach Biblii


Hobby: kaligrafia, muzyka (szczególnie folk i muzyka dawna), książki J.R.R. Tolkiena, spacery wśród drzew

 

 

 

Autor: Aleksandra Stachowska
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2016, godz. 15:49 - Aleksandra Stachowska